Angliškai

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai

  • Įspūdžiai iš 2019 m. tarptautinės Vlniaus knygų mugės čia.

 

  • Vytauto Didžiojo universitetas 2019 m. Vilniaus knygų mugėje pristatatė aktualiausias knygų naujienas:

- Gintautas Mažeikis. DVASIOS NIEKŠYBĖ: moralinės vaizduotės tyrimai. Monografija. Diskusija DVASIOS NIEKŠYBĖ: moralinės vaizduotės tyrimai" ir knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 21 d. (ketvirtadienį) 15 val. 5.3 konferencijų salėje. DAUGIAU

- Liudas Mažylis ir Rasa Zozaitė. Lietuvos valstybės atkūrimo procesas: 1918 m. sausis–vasaris. Dokumentų rinkinys. Diskusija „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas: 1918 m. sausis–vasaris“ ir dokumentų rinkinio pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje – vasario 22  d. (penktadienį) 14 val. 5.1 konferencijų salėje. DAUGIAU

- Aurelija Mykolaitytė. Kuršių nerija lietuvių literatūroje. Monografija. Knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 22 d. (penktadienį) 16 val. 1.3 konferencijų salėjeDAUGIAU 

- Sigitas Daukilas, Rita Mičiulienė, Kristina Kovalčikienė, Judita Kasperiūnienė. Profesijos pedagogų veiklos turinys. Kolektyvinė monografija. Knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 21 d. (ketvirtadienį) 16 val. 1.3 konferencijų salėjeDAUGIAU

- Sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos–Atkuriamojo Seimo (1990–1992) narių biografinis žodynas. Knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 23 d. (šeštadienį) 12 val. 3.2 konferencijų salėjeDAUGIAU

- Parengėjai Robertas Jurgaitis ir Aivas Ragauskas. Adolfo Šapokos „Raštai“, trečiasis tomas. Knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 23 d. (šeštadienį) 19 val. 3.2 konferencijų salėjeDAUGIAU 

- Lina Preišegalavičienė. Tautinės modernybės architektas: Vladimiro Dubeneckio gyvenimas ir kūryba 1888–1932. Monografija. Knygos pristatymas vyko Vilniaus knygų mugėje vasario 21 d. (ketvirtadienis) 13 val.  3.1 konferencijų salėje, dalyvavo knygos autorė dr. Lina Preišegalavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas), knygos recenzentai - doc. dr. Helmutas Šabasevičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), doc. dr. Vytautas Petrušonis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)  ir  Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis. DAUGIAU (2019-01-31)

  • 2019 m. sausio 2 d. trijų (Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto) susijungusių universitetų leidybos padaliniai buvo reorganizuoti į vieną Vytauto Didžiojo universiteto Valdymo ir investicijų departamento Leidybos centrą (Akademijos miestelyje, Kauno r.), kuris turi operatyviosios spaudos padalinį ir spaustuvę Vilniuje. DAUGIAU (2019-01-07)

  • Leidybos skyrius nuo 2018 m. gruodžio 20 d. išsikėlė į naujas patalpas Studentų g. 11-123, Akademija, Kauno r. Su mumis susiekti galite tais pačiais telefono numeriais. (2018-12-20)

  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – leisti periodinius mokslo leidinius siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti, skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

 

Ivykiu archyvas