Angliškai

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai

  • 2017 m. gegužės 30 d. 16 val. Kauno miesto rotušėje buvo pristatytos Universiteto mokslininkių Aušros Vasiliauskienės ir Vaidos Kamuntavičienės dvi mokslinės monografijos, skirtos Kauno benediktinių vienuolyno tyrimams. DAUGIAU (2017-05-19)
  • 2017 m. birželio 1 d., 18 val., Leonido Donskio bibliotekoje V. Putvinskio g. 23, I a. vyko PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros profesoriaus Lauro Bielinio naujausios knygos pristatymas. Šios monografijos tikslas yra parodyti, kaip užgimė ir kokia logika vadovaujantis XIX a. pradžioje susiformavo politinio radikalumo poreikis, greitu laiku transformavęsis į radikalias ideologijas, kurios XIX a. pabaigoje ir XX amžiuje tapo esminėmis ir nulėmė daugelio istorinių procesų eigą. Ši knyga parodo radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastis ir raidos istoriją. Knygos pristatyme dalyvavo prof. Lauras Bielinis, prof. Gintautas Mažeikis, lekt. Algirdas Davidavičius. DAUGIAU (2017-05-16)

  • Mieli studentai, biblioteka kviečia naudotis baigiamųjų darbų spausdinimo ir įrišimo paslaugomis. Prašome kreiptis: Bibliotekos Leidybos grupė, S. Daukanto g. 27 (įėjimas iš kiemo pusės), tel. 37 327974. 

  • Vytauto Didžiojo universitetas 2017 m. Vilniaus knygų mugėje. Renginiu akimirkos (2017-03-01)

  • Elektroninių knygų portale ebooks.vdu.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto leidinių kolekcija, kurią sudaro 60 akademinių knygų humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Lietuvos bibliotekas, kitas institucijas ir visus susidomėjusius kviečiame naudotis mokamais ir atvirai prieinamais leidiniais. (2016-12-15)

  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

 

Ivykiu archyvas