Angliškai

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai
  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

  • Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centrui vadovaujantis prof. dr. Artūras Tereškinas šiais metais buvo įvertintas Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014 m.)“. A. Tereškinas, Harvardo universitete apsigynęs daktaro disertaciją, dirba sociologijos ir kultūros mokslų srityse. Kūrybingai jungdamas sociologijos, antropologijos ir kultūrinių studijų disciplinas, jis pristato savitą kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų traktuotę. Savo darbuose nemažai dėmesio skiria lyčių ir seksualumo normoms ir tam, kaip jos įgyvendinamos kasdieniame gyvenime. Neseniai profesorius pristatė savo knygą „Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties“.  DAUGIAU (2016-03-02)

  • Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto prof. habil. dr. Vytauto Levandausko monografija „Lietuvos mūro istorija“, kurią jis su pertraukomis rengė net 40 metų, šiemet pelnė Lietuvos mokslo premiją. Monografijoje mokslininkas nuodugniai ištyrinėjo mūro istoriją, raidą Lietuvoje – nuo XIII a. iki Pirmojo pasaulinio karo. Architektūrologas sukūrė architektūros paveldo datavimo sistemą. V. Levandauskas taip pat aktyviai dirba ir Kultūros paveldo departamente, pirmininkauja Trečiajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, kuri sprendžia architektūros paveldo išsaugojimo klausimusDAUGIAU (2016-03-02)

  • 2016 m. vasario 25–28 d. Vilniaus knygų mugės metu buvo pristatomos Universiteto išleistos knygos, pristatymuose ir diskusijose dalyvavo VDU bendruomenės nariai. Renginių akimirkos (2016-02-29)

  • Po 2015 m. įvykdytos Vytauto Didžiojo universiteto padalinių restruktūrizacijos nuo 2016 m. vasario 1 d. Universiteto Bibliotekos leidybos skyrius buvo perorganizuotas į Leidybos grupę naujame Bibliotekos leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriujeDAUGIAU (2016-02-02)

 

Ivykiu archyvas