Angliškai

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai

  • 2017 m. kovo 16 d. 17 val. Vilniuje, Valdovų rūmuose vyks pokalbis-diskusija skirta prof. Jūratės Kiaupienės monografijai „Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius. XV a. antroji pusė – XVII a. pirmoji pusė“ ir VDU dr. Mariaus Sirutavičiaus parengtai šaltinių publikacijai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys. 1449–1556 metai“ pristatyti. DAUGIAU. (2017-03-14)

  • Vytauto Didžiojo universitetas 2017 m. Vilniaus knygų mugėje. Renginiu akimirkos (2017-03-01)

  • Elektroninių knygų portale ebooks.vdu.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto leidinių kolekcija, kurią sudaro 60 akademinių knygų humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Lietuvos bibliotekas, kitas institucijas ir visus susidomėjusius kviečiame naudotis mokamais ir atvirai prieinamais leidiniais. (2016-12-15)

  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

 

Ivykiu archyvas