Angliškai

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai

  • 2019 m. sausio 2 dieną trijų universitetų (VDU, LEU ir ASU) leidybos padaliniai buvo sujungti į vieną VDU Valdymo ir investicijų departamento Leidybos centrą (Akademijos miestelyje, Kauno r.), kuris turi operatyviosios spaudos padalinį ir spaustuvę Vilniuje. DAUGIAU (2019-01-07)

  • Leidybos skyrius nuo gruodžio mėn. 20 d. išsikėlė į naujas patalpas Studentų g. 11-123, Akademija, Kauno r. Su mumis susiekti galite tais pačiais telefono numeriais. (2018-12-20)

  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

 

Ivykiu archyvas