Angliškai

Įvykių archyvas

_________________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. įvykių archyvas
 • Vykstant italų kalbos savaitei VDU, 2018 m. spalio 19 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje bus pristatyta Universiteto dėstytojo dr. Andrea Griffante nauja knyga "Oriente baltico. Un secolo di sguardi italiani su Lituania, Lettonia ed Estonia". Pristatymas vyks lietuvių kalba. DAUGIAU (2018-10-15)

 • Rugsėjo 25 d. Vytauto Didžiojo universitete buvo pristatyta monografija „Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias" apie užsienio lietuvių vyskupą pranciškoną t. Paulių Baltakį OFM. Apie šį Lietuvai itin daug nusipelniusį, bet visuomenėje mažai žinomą žmogų išsamią studiją parengė VDU Katalikų teologijos fakulteto mokslo darbuotojas doc. dr. Artūras Grickevičius. VDU Didžiojoje auloje vykusiose knygos sutiktuvėse dalyvavo ir pats autorius. DAUGIAU (2018-09-28)

 • Vasario 22-25 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5) vyko „Vilniaus knygų mugė 2018“, kurioje aktualiausias diskusijas ir knygų naujienas pristatė Vytauto Didžiojo universitetas. VDU stendas mugėje buvo įsikūręs 3-oje „Litexpo“ salėje (Nr. 3.11). Kviečiame prisiminti akimirkas iš Knygų mugėsDAUGIAU (2018-03-02)

 • Vasario 22 d., ketvirtadienį, 14 val., 1.2 konferencijų salėje įvyko diskusija su VDU doc. Aurelijum Zyku „Švelniosios galios vedami. Įvaizdžiai, pasaulis, Japonija“, vedėjas Richard Jonaitis. Renginyje buvo pristatyta naujausia A. Zyko monografija „Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija“, kurią buvo galima įsigyti VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 23 d., pektadienį, 16 val., 5.1 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Liudu Mažyliu „Apie mus prieš 100 metų ir dabar“. Renginį vedė VDU rektorius prof. Juozas Augutis. Renginyje buvo pristatyta prof. L. Mažylio ir Rasos Zozaitės sudaryta knyga „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1917 m. liepa–gruodis. Dokumentų rinkinys“, kurios pagrindinė medžiaga – Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo dokumentai. Knygą buvo galima įsigyti 3 salėje VDU stende 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 24 d., šeštadienį, 12 val., „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11 vyko Alfonso Motuzo monografijos „Žemaičių Kalvarijos Kálnų maldyno istorija, muzika ir apeigos“ pristatymas. Dažnas lietuvis, paklaustas, kas yra Žemaičių Kalvarijos Kálnai, vargu ar žinotų, ką sakyti. Kas tie Kálnai? „Kálnai“ – maldynas, kurio turinį sudaro Žemaičių Kalvarijos 19-os stočių, 20-ies vietų Kryžiaus keliui apvaikščioti, gavėnios meto (ypač Didžiosios savaitės) bei per šermenis ir mirusiųjų minėjimus mirusiesiems pagerbti skirtos maldos ir giesmės, „apipintos“ įvairiomis apeigomis ir papročiais. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 24 d., šeštadienį, 12 val., 3.1 konferencijų salėje vyko Vyliaus Leonavičiaus ir Dainiaus Genio monografijos „Energetinio saugumo sociologija. Teorija ir praktika“ pristatymas. Knygos pristatyme dalyvavo VDU rektorius Juozas Augutis, Zenonas Norkus, Antanas Kulakauskas, Giedrius Česnakas ir Justinas Juozaitis. Renginyje buvo kalbama apie energetinio saugumo sociologinių tyrimų savitumą ir tokių tyrimų tikslus. Knygą buvo galima įsigyti VDU stende 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 24 d., šeštadienį, 16 val., „Litexpo“ 5.5 konferencijų salėje vyko doc. Inos Pukelytės monografijos „Žydų teatras tarpukario Lietuvoje“ pristatymas. Dalyvavo Markas Zingeris, Linas Venclauskas ir Rūta Mažeikienė. Vienas pagrindinių monografijos tikslų – rekonstruoti žydų teatro veiklas tarpukario Lietuvoje (t. y. pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, apimančiu 1919–1940 m.). Duomenys surinkti iš archyvų, monografijų bei tarpukario leidinių, ištirti, susisteminti ir palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Knygą buvo galima įsigyti 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 24 d., šeštadienį, 17 val., „Litexpo“ 3.2 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Jonu Vaičenoniu „Kauno istorijos tyrimų iššūkiai“. Diskusijoje su prof. J. Vaičenoniu dalyvavo prof. Zigmantas Kiaupa, Gabrielius Sužiedėlis, Laima Bucevičiūtė ir Gediminas Kasparavičius. Buvo pristatytas ir diskutuota apie Kauno istorijos metraštį. Knygą buvo galima įsigyti „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • Vasario 24 d., šeštadienį, 18 val., „Litexpo“ 1.3 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Lauru Bieliniu „Politinio radikalizmo ištakos“. Diskusijoje dalyvavo Algirdas Davidavičius, prof. Gintautas Mažeikis, prof. Šarūnas Liekis. Diskusija plėtojosi apie daugelio šiuolaikinių radikalių teorijų atsiradimą bei jų praktinio taikymo atvejus. Buvo aptariama ir Lauro Bielinio knyga „Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros“, skirta kairiųjų jaunahėgelinikių judėjimui, kurio terpėje susiformavo pagrindiniai komunizmo, anarchizmo, fašizmo principai. Knygą buvo galima įsigyti „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)

 • 2018 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį) 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) vyko knygos „Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei“ pristatymas. Nijolė Lukšionytė (1954–2014) – ilgametė VDU dėstytoja, iškili Lietuvos architektūros istorikė, paveldosaugos specialistė, 2006 m. apdovanota Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. Pristatyme dalyvavo knygoje publikuotų straipsnių autorės ir recenzentės. Renginį vedė knygos sudarytoja doc., dr. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė. Organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų“ klasteris ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. DAUGIAU (2018-01-19)

__________________________________________________________________________________________________________________________

2017 m. įvykių archyvas
 • Sveikiname Universiteto autorius ir skaitytojus su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais! DAUGIAU (2017-12-27)
 • 2017 m. gegužės 30 d. 16 val. Kauno miesto rotušėje buvo pristatytos Universiteto mokslininkių Aušros Vasiliauskienės ir Vaidos Kamuntavičienės dvi mokslinės monografijos, skirtos Kauno benediktinių vienuolyno tyrimams. DAUGIAU (2017-05-19)
 • 2017 m. birželio 1 d., 18 val., Leonido Donskio bibliotekoje V. Putvinskio g. 23, I a. vyko PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros profesoriaus Lauro Bielinio naujausios knygos pristatymas. Šios monografijos tikslas yra parodyti, kaip užgimė ir kokia logika vadovaujantis XIX a. pradžioje susiformavo politinio radikalumo poreikis, greitu laiku transformavęsis į radikalias ideologijas, kurios XIX a. pabaigoje ir XX amžiuje tapo esminėmis ir nulėmė daugelio istorinių procesų eigą. Ši knyga parodo radikalių politinių doktrinų susiformavimo priežastis ir raidos istoriją. Knygos pristatyme dalyvavo prof. Lauras Bielinis, prof. Gintautas Mažeikis, lekt. Algirdas Davidavičius. DAUGIAU (2017-05-16)

 • Vytauto Didžiojo universitetas 2017 m. Vilniaus knygų mugėje. Renginiu akimirkos (2017-03-01)

 • Mieli studentai, biblioteka kviečia naudotis baigiamųjų darbų spausdinimo ir įrišimo paslaugomis. Prašome kreiptis: Bibliotekos Leidybos grupė, S. Daukanto g. 27 (įėjimas iš kiemo pusės), tel. 37 327974. 

 • 2017 m. balandžio 26 d., trečiadienį, Universitete „VDU kultūros dienų“ metu vyko Menų fakulteto dėstytojų knygų pristatymo renginys „Kava, knyga ir autorius“ (Muitinės g. 7-101). (2017-04-24)
 • 2017 m. kovo 16 d. 17 val. Vilniuje, Valdovų rūmuose vyko pokalbis-diskusija skirta prof. Jūratės Kiaupienės monografijai „Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius. XV a. antroji pusė – XVII a. pirmoji pusė“ ir VDU dr. Mariaus Sirutavičiaus parengtai šaltinių publikacijai „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys. 1449–1556 metai“ pristatyti. DAUGIAU(2017-03-14)
 • Maloniai kviečiame 2017 m. vasario 23–26 d. aplankyti Vilniaus knygų mugę ir Vytauto Didžiojo universiteto pristatomus kultūrinius renginius. DAUGIAU (2017-02-08)

 • 2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 14 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 5.5 konferencijų salėje buvo pristatyta VDU dr. Giedrės Pranaitytės monografija „Cultural Diplomacy of France and the United States and its Practical Conduct in Lithuania“. Renginį vedė profesorius dr. Gintautas Mažeikis. DAUGIAU (2017-02-08)

 • Diskusija ir VDU profesoriaus Daliaus Jonkaus knygos „Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija“ pristatymas vyko 2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ Rašytojų kampe, 5 konferencijų salėje. Renginį vedė profesorius dr. Gintautas Mažeikis. DAUGIAU (2017-02-08)

 • 2017 m. vasario 24 d. (penktadienį) 11 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 5.5 konferencijų salėje vyko VDU docento dr. Artūro Grickevičiaus mokslo monografijos „Katalikų kunigų seminarija Kaune: 150-ies metų istorijos bruožai“ pristatymas. Renginį vedė profesorius kunigas Julius Sasnauskas OFM. DAUGIAU    (2017-02-08)

 • Diskusija „Filosofinių Leonido Donskio idėjų refleksija“ vyko 2017 m. vasario 24 d. (penktadienį) 14 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO 5.2 konferencijų salėje. Diskusiją vedė profesorius dr. Gintautas Mažeikis. DAUGIAU (2017-02-08)

 • 2017 m. vasario 25 d. (šeštadienį) 13 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 3.2 konferencijų salėje vyko diskusija ir VDU dr. Mariaus Sirutavičiaus knygos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys 1449–1556 m.“ pristatymas. Moderatorius profesorius dr. Zigmantas Kiaupa. DAUGIAU (2017-02-08)

 • Leonido Donskio ir Zygmunto Baumano knygos „Takusis blogis“ pristatymas ir diskusija „L. Donskio ir Z. Baumano palikimas nūdienos Europai, klastingo blogio ir atviro pasaulio sandūroje“ vyko 2017 m. vasario 25 d. (šeštadienį) 15 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ 5.1 konferencijų salėje. Moderatorius profesorius dr. Egidijus Aleksandravičius. DAUGIAU (2017-02-08)

 • Diskusija „Nuo Gutenbergo iki Zuckenbergo: kaip naujosios technologijos keičia mūsų komunikaciją“ vyko 2017 m. vasario 26 d. (sekmadienį) 10 val. Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO 3 salės Forume. Diskusiją vedė Gytis Vaškelis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centro vadovas. DAUGIAU (2017-02-08)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

2016 m. įvykių archyvas

 • Mielieji, šviesios šv. Kalėdų šventės, linksmų Naujųjų Metų! Tegul ateinantys metai apdovanos Jus naujomis žiniomis, originaliomis mintimis ir idėjomis, prasmingais darbais! Iki pasimatymo bibliotekoje... DAUGIAU (2016-12-25)

 • Elektroninių knygų portale ebooks.vdu.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto leidinių kolekcija, kurią sudaro virš 70 akademinių knygų humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Lietuvos bibliotekas, kitas institucijas ir visus susidomėjusius kviečiame naudotis mokamais ir atvirai prieinamais leidiniais. (2016-12-15)

 • 2016 m. spalio 19-23 d. Frankfurto knygų mugėje dalyvavo VDU bibliotekos Leidybos grupės vyr. specialistė Bronislava Riškienė. DAUGIAU (2016-11-18)

 • Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA) ir Kauno įgulos karininkų ramovė pakvietė 2016 m. gruodžio 9-11 d. į Kauno kalėdinę knygų mugę (A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas). Vyko naujausių knygų pristatymai, spektakliai, koncertai, susitikimai su žymiais rašytojais, poetais, aktoriais, žinomais kultūros, meno ir mokslo žmonėmis. Penktadienį ilgametis VDU leidyklos vyr. redaktorius, VDU garbės daktaras Robertas Keturakis pristatė naujausią savo eilėraščių rinktinę „Nakties baltieji debesys“. Knygomis buvo prekiaujama leidyklų kainomis. DAUGIAU (2016-12-08)

 • Lapkričio 8 d., antradienį, 18 val., VDU Didžiosios salės fojė (S. Daukanto g. 28) vyko žurnalisto, rašytojo, VDU docento Ryčio Zemkausko ir VDU garbės daktaro, profesoriaus Vytauto Landsbergio knygos „Bus geriau“ pristatymas. DAUGIAU (2016-10-19)

 • Spalio 26 d., trečiadienį, nuo 16 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Menų fakultete (Muitinės g. 7, 210) vyko aukštosioms mokykloms skirti autorių teisių mokymai, kuriuos vedė LATGA Muzikos kūrinių skyriaus atstovas A. Adamonis. Kas yra autorius, kūrinys? Ką svarbu žinoti apie savo kaip autoriaus turtines ir asmenines neturtines teises? Kokias sutartis naudoti ir kaip jos veikia? Praktinėje dalyje buvo gilinamasi į aktualius atvejus. DAUGIAU (2016-10-19)

 • Spalio 10 d. 15 val. VDU Mažojoje salėje vyko dr. Giedrės Pranaitytės monografijos „Cultural Diplomacy of France and the United States and its Practical Conduct in Lithuania“, kuri buvo išleista 2016 m., laimėjus Lietuvos Mokslo Tarybos konkursą, pristatymas. Renginyje daugiausiai dėmesio buvo skiriama Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kultūrinės diplomatijos raidai bei ateities perspektyvoms. Renginyje dalyvavo ir savo įžvalgomis dalijosi Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojai – prof. Regina Jasiulevičienė, prof. Kristina Juraitė, prof. Gintautas Mažeikis, dr. Andrius Švarplys ir dokt. Danguolė Bardauskaitė. DAUGIAU (2016-10-10)

 • 2016 m. rugsėjo 30 d. V. Biržiškos bibliotekoje (K. Donelaičio g. 52) buvo atidaryta Azijos knygų erdvė (AKE). Azijos knygų erdvė – viena didžiausių Azijos knygų kolekcijų Baltijos šalyse.  DAUGIAU (2016-09-30)
 • 2016 M. rugsėjo 5 d. 18 val. VDU Menų centro salėje, Vytauto pr. 71, Japonišką arbatos gėrimo ritualą ir jo subtilybes atskleidė šiemet jau antrą kartą Lietuvoje viešinti arbatos ceremonijos meistrė Senjū Tanaka (Senyu Tanaka) iš JaponijosRenginio metu meistrė demonstravo arbatos gėrimo ceremoniją ir pristatė savo knygą „Japoniška arbatos gėrimo ceremonija pradedantiesiems“ („Hajimete no chadō“), kurios vertimas į lietuvių kalbą - tai bendras VDU Azijos studijų centro ir Kyumeikan mokyklos Kaune projektas, finansuojamas Japonijos fondo. DAUGIAU (2016-09-06)

 • Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centrui vadovaujantis prof. dr. Artūras Tereškinas šiais metais buvo įvertintas Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų tyrimai (2000–2014 m.)“. A. Tereškinas, Harvardo universitete apsigynęs daktaro disertaciją, dirba sociologijos ir kultūros mokslų srityse. Kūrybingai jungdamas sociologijos, antropologijos ir kultūrinių studijų disciplinas, jis pristato savitą kultūros sociologijos ir kultūrinių studijų traktuotę. Savo darbuose nemažai dėmesio skiria lyčių ir seksualumo normoms ir tam, kaip jos įgyvendinamos kasdieniame gyvenime. Neseniai profesorius pristatė savo knygą „Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties“.  DAUGIAU (2016-03-02)

 • Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto prof. habil. dr. Vytauto Levandausko monografija „Lietuvos mūro istorija“, kurią jis su pertraukomis rengė net 40 metų, šiemet pelnė Lietuvos mokslo premiją. Monografijoje mokslininkas nuodugniai ištyrinėjo mūro istoriją, raidą Lietuvoje – nuo XIII a. iki Pirmojo pasaulinio karo. Architektūrologas sukūrė architektūros paveldo datavimo sistemą. V. Levandauskas taip pat aktyviai dirba ir Kultūros paveldo departamente, pirmininkauja Trečiajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, kuri sprendžia architektūros paveldo išsaugojimo klausimusDAUGIAU (2016-03-02)

 • 2016 m. vasario 25–28 d. Vilniaus knygų mugės metu buvo pristatomos Universiteto išleistos knygos, pristatymuose ir diskusijose dalyvavo VDU bendruomenės nariai. Renginių akimirkos (2016-02-29)

 • Po 2015 m. įvykdytos Vytauto Didžiojo universiteto padalinių restruktūrizacijos nuo 2016 m. vasario 1 d. Universiteto Bibliotekos leidybos skyrius buvo perorganizuotas į Leidybos grupę naujame Bibliotekos leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriujeDAUGIAU (2016-02-02)
 • 2016 m. vasario 28 d. 5.2 konferencijų salėje įvyko VDU Regionistikos katedros profesoriaus Egdūno Račiaus knygos „Musulmonai ir jų islamai“ pristatymas. (2016-02-25)
 • 2016 m. vasario 27 d. Vilniaus knygų mugės metu vyko VDU diskusija „Paženklinti sienas: kaip lietuviai viduramžiais kūrė valstybės erdvę?“DAUGIAU (2016-02-25)
 • 2016 m. vasario 27 d. Vilniaus knygų mugės metu vyko VDU diskusija Ar kultūrai reikia auditorijosDAUGIAU (2016-02-25)
 • 2016 m. vasario 27 d. 19 val., 3.2. konferencijų salėje įvyks VDU Menotyros katedros dėstytojos dr. Linos Preišegalavičienės monografijos „Lietuvos tarpukario interjerai 1918-1940“ pristatymas. (2016-02-25)
 • 2016 m. vasario 26 d., 13 val., 5.1 salėje bus pristatyta prof. L. Donskio ir VDU garbės daktaro Tomo Venclovos dialogų knyga „Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje“, o vasario 27-ąją, 13 val., 5.3 salėje įvyks naujos prof. L. Donskio knygos „Didžioji Europa“ pristatymas. (2016-02-24)
 • 2016 m. vasario 26 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU diskusija „Lietuviai nusivylimo ekonomikose: kaip gyventi gerą gyvenimą?DAUGIAU (2016-02-24)
 • 2016 m. vasario 25 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys, skirtas Bibliotekų metams, Virtuali biblioteka – langas į pasaulinę mokslinę informacijąDAUGIAU (2016-02-24)
 • 2016 m. vasario 25 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys Ar tikrai akademinė leidyba – tik paslaugaDAUGIAU (2016-02-24)
 • 2016 m. vasario 25 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys, skirtas japonų-lietuvių internetinio žodyno pristatymuiDAUGIAU (2016-02-29)
 • 2016 m. vasario 25 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys „Žvilgsnis po 20 metų: ar dar rašysime lietuviškai mokslo knygas?DAUGIAU (2016-02-24)
 • 2016 m. vasario 25-28 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO įvyks 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Jos metu Universitetas ir jo autoriai dalyvaus jungtiniame Lietuvos akademinių leidyklų stende. DAUGIAU (2016-02-19)
 • 2016 m. sausio 29 d. VDU mažojoje salėje vyks diskusija „Kauno istorijos metraščio praeitis ir perspektyvos“ bei Kauno istorijos metraščio XV-ojo tomo sutiktuvės. DAUGIAU (2016-01-28)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

2015 m. įvykių archyvas
 • Sveikiname artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų 2016-ųjų Bibliotekos metų proga! DAUGIAU (2015-12-21)
 • 2015 m. gruodžio 10 d. buvo pristatyti leidiniai, parengti įgyvendinant VDU Edukologijos katedroje plėtojamą Lietuvos mokslo tarybos projektą „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo tyrimų ir plėtros platforma“. Pristatyti Universitete parengti leidiniai: mokomoji knyga „Ko ir kaip mokytis, siekiant įsidarbinti, sėkmingai dirbti ir prasmingai gyventi“, mokslinė monografija „Suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra“ ir tęstinio elektroninio leidinio „Holistinis mokymasis“ pirmas numeris. DAUGIAU (2015-12-15)
 • Mieli autoriai, sveiki sugrįžę naujiems 2015 mokslo metams! DAUGIAU (2015-08-29)
 • Maloniai kviečiame nepraleisti progos 2015 m. birželio 17 d. pasižvalgyti po VDU spaudos menę ir susipažinti su profesoriaus emerito Leono Gudaičio padovanota biblioteka. DAUGIAU (2015-08-12)
 • VDU bibliotekos Leidybos skyrius visus autorius ir bičiulius sveikina su Prisikėlimo pavasariui - naujai gyvybei bei naujiems sumanymams - švente! DAUGIAU (2015-03-20)
 • Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) pašonėje įsikūrusiame Studentų skvere nuo 2015 m. vasario mėnesio atidaryta pirmoji miesto knygų mainų biblioteka Little Free Library", kurioje visi norintys galės palikti ir pasiimti knygasDAUGIAU (2015-03-20)
 • 2015 m. vasario 19–22 d. vykusioje Vilniaus knygų mugėje dalyvavo ir Vytauto Didžiojo universitetas. DAUGIAU  (2015-02-25)
 • 2015 m. vasario 20 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys „Lobyno vartus pravėrus...“DAUGIAU (2015-02-18)
 • 2015 m. vasario 20 d. Vilniaus knygų mugės metu bus pristatyta Gedimino Lankausko knyga „The Land of Weddings and Rain“DAUGIAU (2015-02-18)
 • 2015 m. vasario 20 d. Vilniaus knygų mugės metu vyks VDU renginys „Nustok stresuoti, pradėk gyventi!“DAUGIAU (2015-02-18)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

2014 m. įvykių archyvas

 • VDU Bibliotekos leidybos skyrius visus sveikina artėjančių šv. Kalėdų proga! DAUGIAU (2014-12-22)

 • 2014 m. lapkričio 12 d. po rekonstrukcijos duris atvėrė Vaclovo Biržiškos skaitykla. DAUGIAU (2014-11-10)
 • Brangūs autoriai, sveiki sugrįžę naujiems mokslo metams! DAUGIAU (2014-08-30)

 • VDU Bibliotekos leidybos skyrius nuoširdžiai sveikina visus su šv. Velykomis! DAUGIAU (2014-08-30)