Bronislava Riškienė

Leidybos centro vadovė
VDU Valdymo ir investicijų departamentas