Angliškai

VDU bibliotekos Leidybos skyrius visus autorius ir bičiulius sveikina su
Prisikėlimo pavasariui - naujai gyvybei bei naujiems sumanymams - švente!
_______________________________________________________________________________________________________________________________