Angliškai

Dokumentai


Mokslo kūrinio Leidybos sutartis.

Elektroninio leidinio skelbimo internete sutartys

Šios sutartys įgalina autorius skelbti elektroninius mokslo kūrinius ir jų elektronines versijas Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).