Angliškai

Biologija ir medicina


Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų eksploatavimas
Rekomendacijos ūkininkams
Remigijus Daubaras, Laima Česonienė


VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-609-467-129-6 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-560-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-128-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-559-6 (internetinis)


Anotacija
Knygelėje pateiktos rekomendacijos ūkininkams apie stambiauogių spanguolių plantacijų eksploatavimą. Detaliai aprašyta, kaip plantacijas apsaugoti nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų, kaip tinkamai laistyti ir tręšti. Pateikta būtina informacija apie plantacijų pastovius ir periodinius darbus, užtikrinančius jų ilgaamžiškumą ir produktyvumą, populiariausių ir perspektyviausių spanguolių veislių charakteristika.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų įrengimas
Rekomendacijos ūkininkams
Remigijus Daubaras, Laima Česonienė


VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 36 p.
ISBN 978-609-467-131-9 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-562-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-130-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-561-9 (internetinis)


Anotacija
Knygelėje pateiktos rekomendacijos ūkininkams, kaip įrengti modernias stambiauogių spanguolių plantacijas. Detaliai aprašytos stambiauogių spanguolių biologinės savybės ir maistinė vertė, dauginimo būdai, uogynų įveisimo technologijos, skirtingų tipų spanguolių plantacijų plotų parinkimas, įrengimo etapai ir kita.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai
Vytas Tamošiūnas, Ingrida Pumputienė, Raimonda Kvietkauskaitė
Vadovėlis


Vytauto Didžiojo universitetas, „Versus aureus“ leidykla, 2015
Apimtis: 208 p.
ISBN 978-609-467-104-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-541-1 (spausdintas)

ISBN 978-609-467-105-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-542-8 (internetinis)

Anotacija
skirtingomis jo formomis, pagrindiniais imuniteto elementais. Atskirose dalyse aptariamos imunokompetentinės ląstelės, jų antigenai, receptoriai. Daug dėmesio skirta įvairioms molekulėms (antigenams, antikūnams, citokinams ir kt.), dalyvaujančioms imuninėse reakcijose. Imunotechnologijos ir kitų mokslų vystymasis ne tik padėjo suprasti imuniteto susidarymo ypatumus, bet ir atvėrė galimybę gauti imunologinių produktų (vakcinų, serumų, antigenų, antikūnų ir kt.). Jau seniai žinoma, kad imunologinių produktų gavimas ir panaudojimas yra susijęs su ligų profilaktika, tačiau dabar daug giliau suvokiama jų taikymo esmė ir dėsningumai. Šiame vadovėlyje medžiaga išdėstyta skyriais, kurie baigiasi trumpa santrauka, atspindinčia svarbiausius pasiekimus toje srityje.
Knyga skirta biomedicinos mokslus studijuojantiems studentams, magistrantams, doktorantams, taip pat tiems, kurie domisi biologija ar siekia suprasti, kaip susidaro imunitetas, jo funkcijas ir galimybes.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Stambiauogių spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos
Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Pranas Viškelis
Žinynas


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 88 p.
ISBN 978-9955-12-891-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-687-4 (spausdintas)


Anotacija
Leidinys parengtas vykdant projektą Nr. 4NT-KK-10-1-0042-PR001 „Ūkininkavimo patirties auginant perspektyvias netradicines uogines kultūras sklaida jauniesiems ūkininkams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimas“ kryptį „Patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida“.


Kambarinių augalų kolekcionavimas
Dekoratyviniai interjero augalai 6
Teresė Jokšienė, Judita Varkulevičienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 52 p.
ISBN 978-9955-12-743-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-742-0 (spausdintas)


Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su kambarinių augalų kolekcionavimo pagrindais. Patariama, kaip pradėti kolekcionuoti augalus pagal šeimas, gentis ir rūšis. Trumpai apibūdinama augalų kilmė, jų morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Nurodomi augalų poreikiai, auginimo sąlygos bei priežiūros darbai.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Liudas Vailionis
Danutė Vailionytė
Monografija

VDU, 2011
Apimtis: 368 p.
ISBN 978-9955-12-594-5

Anotacija
Monografija skirta išsamiai apžvelgti botaniko, profesoriaus Liudo Vailionio (1886–1939) gyvenimui ir darbams. Savitas monografijos prologas – D. Vailionytės atsiminimai, kuriuose ryškėja gilios asmenybės veiklos mastas. L. Vailionis – vienas iš Lietuvos aukštosios mokyklos iniciatorių, botanikos ir biochemijos mokslų Lietuvoje pradininkas, gamtosaugos puoselėtojas, lietuvybės ugdytojas ir patriarchas, drauge už Šaulių sąjunga organizavęs Klaipėdos sukilimą, grąžinusį valstybei Klaipėdos kraštą. Profesoriaus L. Vailionio intelektas, valia, taurus žmogiškumas atsiskleidžia per pedagoginę veiklą, tarptautinius Lietuvos mokslininkų ryšius, artimųjų, mokinių ir bendradarbių atsiminimus, jo mokslinius straipsnius, vertimus, akademiškojo Botanikos žodyno leidybos istoriją. Įsimintini yra monografijoje parašyti H. Ostrausko žodžiai: profesoriaus atmintį gaubia didelių, prasmingų darbų tauri paslaptis. Knygoje panaudota nuotraukų iš to meto periodinės spaudos, knygų ir Liudo Vailionio šeimos asmeninių archyvų.


Pipirinių (Piperaceae C. Agardh) šeimos augalai
Dekoratyviniai interjero augalai 5
Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-9955-12-669-0 (internetinis)


Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su dažniausiai interjere auginamais pipirinių šeimos augalais – 22 rūšių, 10 veislių. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologams, biologijos ir agronomijos srities dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams ir gėlininkams mėgėjams.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Statistiniai metodai medicinoje
Jonė Venclovienė
Vadovėlis


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 344 p.
ISBN 978-9955-12-558-7 (spausdintas)


Anotacija
Vadovėlyje pateikti ir pavyzdžiais iliustruoti statistikos metodai, skirti medicinos duomenų analizei. Be standartinių statistikos metodų, vadovėlyje aptariami medikams aktualūs metodai – išgyvenamumo analizė, duomenų kokybės, rizikos vertinimas. Pateikti statistikos metodai gali būti taikomi ir kitų biomedicinos sričių duomenims apdoroti. Vadovėlyje paliesti ir kai kurie paskutiniais dešimtmečiais populiarėjantys apibendrinti tiesiniai modeliai, daugiapakopiai modeliai, Puasono regresija, atitikimų analizė, kanoninė koreliacija, todėl jis gali būti naudingas ir taikomosios matematikos specialybių studentams.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Fikuso (Ficus L.) genties augalai
Dekoratyviniai interjero augalai 4
Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 28 p.
ISBN 9955-12-551-8 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su fikuso genties augalais – 22 rūšimis, 26 veislėmis, 1 porūšiu, 1 forma. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skiriama botanikams, biologams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjero želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.)
Žibutė Baškienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-12-886-1 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-538-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje pristatomas želdynams ypač tinkantis dekoratyvinis daugiametis augalas – šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.). Leidinyje aptariamas šio augalo paplitimas, botaninė charakteristika, auginimas, dekoratyviosios savybės ir pritaikymas. Leidinyje gausu iliustracijų.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Augalų anatomija ir morfologija
Danutė Batiuškaitė, Eugenija Kupčinskienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2009
Apimtis: 252 p.
ISBN 978-9955-12-887-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-535-8 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje nagrinėjama augalų citologija, histologija, organografija. Pateikta medžiaga suskirstyta į temas, iš kurių kiekviena susideda iš teorinės ir praktinės dalies bei klausimų saviruošai. Teorinėje dalyje yra pateiktos esminės žinios apie augalų išorinę ir vidinę sandarą. Praktinė dalis skirta nagrinėti būdingiausių atstovų mikroskopinę sandarą ir gyvus bei džiovintus augalų pavyzdžius. Praktinės dalies užduočių atlikimas padės studijuojantiems įtvirtinti teorines žinias, skatins domėtis botanika. Mokomoji knyga sudaro pagrindą tolimesnėms gilesnėms studijoms apie augalus, yra skirta studijuojantiems biologiją, ekologiją, aplinkotyrą, veterinariją, agronomiją, miškininkystę, farmaciją. Mokomoji knyga gali būti naudinga ir mokytojams bei visiems gamtos mylėtojams, besidomintiems augalų pasaulio įvairove.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Bromelijinių (Bromeliaceae Juss.) šeimos augalai
Dekoratyviniai interjero augalai 3
Judita Varkulevičiūtė, Antanina Stankevičienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2008
Apimtis: 44 p.
ISBN 978-9955-12-394-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su bromelijinių šeimos augalais – 15 genčių, 20 rūšių ir 14 joms priklausančių veislių, varietetų bei hibridų, nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Leidinyje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.


Begonijos (Begonia L.) genties augalai
Dekoratyviniai interjero augalai 2
Judita Varkulevičiūtė, Antanina Stankevičienė
Mokymo priemonė


VDU leidykla, 2007
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-12-231-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su begonijos gentimi, 57 rūšimis ir 33 joms priklausančiomis veislėmis bei hibridais. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.


Bibliografija
Aloyzas Ramunis Budriūnas
Žinynas


VDU leidykla, 2007
Apimtis: 36 p.
ISBN 978-9955-12-888-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-255-5 (spausdintas)

Anotacija
Informacija gali būti naudinga botanikos, želdynų ir dekoratyvinių augalų, kraštovaizdžio ekologijos ir estetikos studijoms.


Marantinių (Marantaceae Petersen) šeimos augalai
Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2006
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-9955-12-934-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-159-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje supažindinama su marantinių šeimos 4 gentimis, 24 rūšimis ir 20 veislių, nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos bei augalų panaudojimo interjere galimybės.


Astilbės (Astilbe)
Žibutė Baškienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2006
Apimtis: 36 p.
ISBN 978-9955-12-885-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-136-X (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonėje pristatomos miesto ir kaimo želdynams ypač tinkamos daugiametės astilbės (Astilbe) genties gėlės. Aptariamas šių gėlių paplitimas ir įvairovė, botaninė charakteristika, dekoratyviosios savybės, pritaikymas, auginimo agrotechnika.


Ląstelės biologija
Vida Mildažienė, Sonata Jarmalaitė, Rimantas Daugelavičius
Vadovėlis


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 382 p.
ISBN 978-9955-12-916-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-056-8 (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje pateikiamos naujausios žinios apie ląstelių įvairovę, struktūrą, veiklos principus, esminius gyvybinius vyksmus. Vadovėlis pagilina ir praplečia žinias apie ląstelės biocheminio proceso organizaciją, viršmolekulinių struktūrų sandarą, veikimą ir sąveiką, supažindina su pagrindiniais ląstelių tyrimo metodais. Geriau išmokti medžiagą apie aptariamus reiškinius padeda kiekviename skyriuje pateikti pagrindinių sąvokų, papildomos literatūros ir tinklalapių sąrašai.


Gėlųjų vandenų bestuburiai
Ingrida Šatkauskienė
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2004
Apimtis: 90 p.
ISBN 978-9955-12-924-0 (internetinis)
ISBN 9955-12-007-X (spausdintas)

Anotacija
Metodinės priemonės I dalis „Gėlųjų vandenų bestuburiai“ apima dažniausiai lauko ekspedicijų metu aptinkamų vandens bestuburių gyvūnų grupę. Pateikiama įvairių bestuburių rūšių morfologija, trumpas gyvenimo būdo ir gyvenamosios aplinkos aprašymas.


Bendros žinios apie krematoriumus
Bronius Kriščiūnas
Mokomoji knyga
 

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 24 p.
(spausdintas)

 

Anotacija
Knygoje nagrinėjamos krematoriumų įrengimo prielaidos. 1997 m. VDU darbuotojai atliko gyventojų apklausą Kaune dėl krematoriumo statybos Lietuvoje (70 procentų gyventojų tokiai idėjai pritarė). Remiantis tyrimų rezultatais galima daryti išvadą, kad Lietuvai reikalingas krematoriumas ne tik kaip alternatyvinis laidojimo būdas, bet ir kaip objektas, išsprendžiantis ekologines, socialines bei epidemiologines problemasTikimės, kad čia pateikiami faktai, pasiūlymai bus įdomūs ir naudingi ne tik aplinkosaugos, sanitarijos darbuotojams, bet ir plačiajai respublikos visuomenei. 


Narkotikų vartojimas Lietuvos pataisos įstaigose
Tyrimo duomenys
Edita Gruodytė
Monografija

 

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 78 p.
ISBN 9955-530-33-2 (spausdintas)

Anotacija

Knygoje ­nag­ri­nėjama, ar nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pra­džia su­si­ju­si su lais­vės at­ėmi­mo baus­me. Ieško­ta ry­šio tarp nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo ir ap­svai­gi­mo nuo nar­ko­ti­kų fak­to. Ty­ri­nė­ja­ma, ar as­me­nys, var­to­ję nar­ko­ti­nes me­džia­gas lais­vė­je, tę­sia jų var­to­ji­mą pa­tai­sos įstai­go­se. Nag­ri­nė­ja­ma nar­ko­ti­nių me­džia­gų tie­ki­mo šal­ti­niai, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo bû­dai lais­vė­je ir pa­tai­sos įstai­go­se, jų var­to­ji­mo prie­žas­tys. Ty­ri­mo me­tu gau­ti duo­me­nys pa­ly­gi­na­mi su ofi­cia­liai pa­teik­ta ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to sta­tis­ti­ka, nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos cen­tro tei­kia­mais duo­me­ni­mis, Eu­ro­pos Ta­ry­bos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja.