Angliškai

Informatika


Informatikos fakultetas 1989–2009
Sud. Vytautas Kaminskas, Kęstutis Šidlauskas, Kazimieras Padvelskis, Irena Juodienė, Egidijus Vaškevičius
Informacinis leidinys

 

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-9955-12-556-3
 
Anotacija
Knygoje trumpai apžvelgiama Informatikos fakulteto raida nuo Informatikos ir matematikos studijų pradžios 1989 m. Tiksliųjų mokslų fakultete iki 2009 metų.

Intelektika. Uždaviniai ir jų sprendimas
Gailius Raškinis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-923-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-210-4 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje nagrinėjamos temos apima paieškos algoritmus, loginį ir tikimybinį žinių užrašymo būdus, planavimo algoritmus, mašininio mokymo metodus, genetinius algoritmus, dinaminio programavimo metodiką ir kt. Knygos tikslas
per uždavinius iliustruoti intelektikos srities algoritmus, imituojant jų veikimą. Pateikti uždaviniai yra sugrupuoti pagal temas. Kiekvienai temai stengtasi pateikti bent po keletą tipinių uždavinių sprendimo pavyzdžių.


Delphi: programavimo pagrindai
Vytautas Barzdaitis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 219 p.
ISBN 978-9955-12-884-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-530-57-2 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga parengta remiantis programavimo pagrindų mokymo Vytauto Didžiojo universitete patirtimi. Knyga visiškai atitinka šiame universitete dėstomo „Programavimo pagrindai“ kurso programą. Ji skirta ne tik pirmojo kurso dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams, bet ir visiems, kas nori savarankiškai išmokti programuoti.


Kompiuterinės grafikos pagrindai
Raimundas Liutkevičius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 202 p.
ISBN 9955-530-88-6 (spausdintas)

Anotacija
Grafinė programinė įranga yra priemonė, leidžianti panaudoti grafinių sistemų techninės įrangos teikiamas galimybes statiniams bei dinaminiams vaizdams kurti dvimatėje ir trimatėje erdvėje. Grafiniams vaizdams apdoroti programinė įranga turi įvairiausių priemonių, todėl norint efektyviai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis, pirmiausiai reikia susipažinti su kompiuterinės grafikos pagrindais. Mokomojoje knygoje šie pagrindai yra išdėstomi nepriklausomai nuo programinės įrangos. Įgytos žinios gali būti panaudotos naujoms grafinėms sistemoms perprasti ir darbo įgūdžiams tobulinti.


Kompiuterių tinklai
Rita Valterytė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 166 p.
ISBN 978-9955-12-933-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-224-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pateikiama išsami informacija apie kompiuterių tinklų klasifikavimą, taikymo sritis, veikimo ir projektavimo principus, architektūros modelius, technologijas, duomenų perdavimo protokolus bei algoritmus. Taip pat plačiai apžvelgiami interneto taikomojo lygio protokolai ir paslaugos.


Formaliųjų kalbų praktikumas
Algirdas Deveikis
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 108 p.
ISBN 978-9955-12-697-3 (internetinis)

Anotacija
Mokymo metodinė priemonė „Formaliųjų kalbų praktikumas“ skirta informatikos specialistams, kurie nori susipažinti su pagrindinėmis formaliųjų kalbų sąvokomis, baigtinių automatų bei automatų su dėklu savybėmis ir programavimo kalbų transliavimo metodais. Leidinyje pateikti išsamūs nagrinėjamų temų praktinių užduočių sprendimai.

                                         Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Objektinis programavimas Java kalba
Algirdas Deveikis
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 176 p.
ISBN 978-9955-12-894-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-363-7 (spausdintas)

Anotacija
Metodinė priemonė „Objektinis programavimas Java kalba“ yra skirta informatikos specialistams, kurie nori susipažinti su pagrindiniais objektinių programų kūrimo principais ir įgyti praktinių Java programavimo technologijų taikymo įgūdžių.


Priklausomybės tyrimas
Ričardas Krištolaitis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-905-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-229-6 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga parengta vadovėlių bei Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto studentams skaitomų kursų „Priklausomybės tyrimas“ ir „Ekonometrika“ pagrindu.


Informatika 
Danguolė Janickienė
Vadovėlis (4-iasis patais. ir papild. leidimas)
 

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 544 p.
ISBN 9955-120-47-9 (spausdintas)
 

Anotacija
Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.


Informatika 
Danguolė Janickienė
Vadovėlis (3-iasis patais. ir papild. leidimas)
 

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 484 p.
ISBN 9955-530-64-2 (spausdintas)
 

Anotacija
Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.


Informatika 
Danguolė Janickienė
Vadovėlis (2-iasis patais. ir papild. leidimas)
 

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 396 p.
ISBN 9955-530-00-9X (spausdintas)

Anotacija
Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.


Informatika
MS Windows NT 4.0, MS Office 97, Multimedia, Internet 

Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys 
Mokomoji knyga

Vytauto Didžiojo universitetas, 2000 
Apimtis: 240 p.

ISBN 9986-501-41-5 (spausdintas)
 

Anotacija
Mokomoji knyga padeda įsisavinti įvadines informatikos mokslo žinias ir leidžia detaliau jas pagilinti nuosekliai atliekant pateiktas praktines užduotis, skirtas pradedantiesiems. Knygoje pateikiamas operacinės sistemos Microsoft Windows XP Professional aprašas ir praktinės užduotys šiai sistemai valdyti.


Informatika 
Microsoft Windows 95, Microsoft Office 97, Multimedia, Internet
Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 1998
Apimtis: 170 p.
ISBN 9986-501-19-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga 
skirta 45 akademinių valandų paskaitų kurso "Informatikos įvadas" studentams, praktiniam žinių įsisavinimui. Užduotys atliekamos operacinėje sistemoje Microsoft Windows 95.


Informatikos įvadas
Laboratoriniai darbai humanitarinių ir socialinių mokslų studentams
Danguolė Janickienė, Vida Statkevičienė, Rita Valterytė, Darius Žižys
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 1998
Apimtis: 136 p.
ISBN 9986-501-11-3 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokymo priemonė skirta 45 akademinių valandų paskaitų kurso "Informatikos įvadas" VDU Humanitarinių, Socialinių, Menų, Katalikų teologijos ir Aplinkotyros fakultetų studentams, praktiniam žinių įsisavinimui.


Dinaminės duomenų struktūros
Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 1998
Apimtis: 64 p.
ISBN 9986-134-45-5 (spausdintas)

Anotacija
Knygelėje pristatomos klasikinės dinaminės struktūros: tiesiniai vienakrypčiai sąrašai ir jų modifikacijos, dvikrypčiai tiesinia sąrašai, tiesinių sąrašų rinkiniai, medžio tipo sąrašas. Išsamiai aprašomos pagrindinės sąrašų tvarkymo operacijos. Mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.


Turbo Paskalis 7.0. Vartotojo vadovas
Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis
Mokomoji knyga


VDU leidykla, Sekasoft, 1997
Apimtis: 312 p.
ISBN 9986-501-07-5 (spausdintas)

Anotacija
Knyga - programavimo kalbos Turbo paskalis 7.0 vartotojo pradžiamokslis. Joje pateikta išsami integruotos programavimo aplinkos savybių analizė. Mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.


Žaidimų programavimas
Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 1995
Apimtis: 78 p.
ISBN 9986- (spausdintas)

Anotacija
Knygelėje, mokantieji rašyti Paskalio kalba nesudėtingas programas, ras rekomendacijas, kaip planuoti, rašyti ir derinti didesnės apimties tikslines programas. Ši mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.