Angliškai

Literatūros studijos, grožinė literatūra


Огнем по небесам / Ugnimi tarp debesų
Cтихотворения и материалы к биографии. Генрикас Радаускас / Eilėraščiai ir kita. Henrikas Radauskas
Sud. ir vertėja Ana Gerasimova

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2016
Apimtis: 296 p.
ISBN 978-609-467-241-5 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-240-8 (internetinis)
 

Аннотация / Anotacija
Несмотря на негромкость прижизненной славы, Генрикас Радаускас – один из главных литовских поэтов 20 века, оставшись убежденным сторонником и непревзойденным практиком «чистой поэзии». Критика не раз журила его за «безыдейность», называя при этом «самым европейским» из литовских поэтов. Книга впервые представляет Радаускаса русскоязычному читателю отдельным изданием. В основном тексте – двуязычное собрание стихотворений, включившее в себя большую часть его поэтического наследия. Приложение составлено с целью вписать биографию поэта в исторический контекст довоенной Литвы и послевоенной эмиграции. В него вошли интервью, заметки, избранное из писем автора, а также воспоминания и дневники его друзей и близких, небольшой биографический справочник и необходимые комментарии.

Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas yra vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų, ištikimas „švarios“ poezijos šalininkas ir praktikas. Kritikai ne kartą peikė jį už „neidėjiškumą“, vis dėlto vadindami jį pačiu „europietiškiausiu“ Lietuvos poetu. Čia pirmą kartą atskiru leidiniu Radauskas pristatomas rusakalbiam skaitytojui. Daugiausia tai – dvikalbis, pagrindinės kūrybos – eilių rinkinys. Prieduose pateikti interviu, užrašai, laiškų ištraukos, artimųjų atsiminimai ir dienoraščiai, trumpas biografinis sąrašas ir komentarai.

                                 Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Tra Oriente e Occidente
Stasys Salkauskis e la sua idea di Lituania 

Andrea Griffante
Studija

 

VDU, Beit casa editrice, 2016
Apimtis: 136 p.
ISBN 978-88-95 324-48-7

 

Annotazione Anotacija
La Lituania rappresenta da sempre uno spazio di confine. Spazio di conflitto politico e militare tra grandi potenze, nel corso della sua storia la Lituania ha avuto in varie occasioni l’opportunità di utilizzare la sua particolare posizione mediana per la ricerca di una cultura di sintesi capace di trasformare i pericoli dello scontro in occasioni di dialogo. Un dialogo avente come interlocutori il cattolicesimo e l’ortodossia, gli universi culturali russo, polacco e germanico, modelli politici e sociali tra loro in contrapposizione. Teorico e strenuo difensore della funzione dialogica della Lituania fu il filosofo Stasys Šalkauskis, una tra le figure di spicco del panorama culturale lituano degli anni ’20 e ‘30. Il volume ripercorre l’idea šalkauskiana di Lituania come ponte tra Oriente e Occidente e ne analizza l’importanza per la comprensione dell’Europa centrale, della sua storia e del suo presente.

Nuo visados Lietuva – tai paribio erdvė, politinių susidūrimų ir skirtingų kultūrų dialogo žemė. Tarp tokio dialogo protagonistų pagrindinę vietą užėmė katalikybė, stačiatikybė, rusų, vokiečių bei lenkų kultūros, socialiniai bei politiniai modeliai, kurių abipusio priešiškumas atrodė vargiai įveikiamas. Žinoma Stasio Šalkauskio Lietuvos kaip Rytų ir Vakarų civilizacijų sintezės idėja ne tik suteikė tarpukario Lietuvos inteligentijai naujas veikimo gaires bei kultūrinę tapatybę, bet ir naują (ir mažai naudotą) istoriografinį kanoną. Nors Šalkauskio modelyje lengvai atpažįstami tiek Basanavičiaus, tiek Maironio bei Šapokos istoriografijos kanonų pėdsakai, jo šerdyje aptinkama ir kitur dar nenaudota ribos kaip nesiliaujančio santykiavimo samprata. St. Šalkauskio istoriografinis kanonas rodė kelią į nacionalinę tapatybę, kaip per dialogą su kitoniškumu besiformuojančią visumą, tuo tarpu kitas tapo reikalinga tapatybės dalimi. Knyga analizuoja St. Šalkauskio idėjos svarbą XX a. Lietuvos istoriografijos kontekste, jos istoriografinį aktualumą šiandienos Lietuvai ir Vidurio Europai.


Widziałem świat. Skrypt do kursu historii literatury litewskiej
Beata Kalęba
Mokomoji knyga

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-609-467-086-2 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-522-0 (internetinis / Online)
ISBN 978-609-467-087-9 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-523-7 (spausdintas / Print)


Anotacija / Abstract
Skrypt akademicki Widziałem świat został pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla polonistów, którzy poznają kulturę i literaturę Litwy w ramach dodatkowych kursów, oraz dla lituanistów. Czytelnik znajdzie w nim kilkadziesiąt przekładów z literatury litewskiej, od folkloru i literatury dawnej po najnowszą, a także biogramy autorów, zadania dla studentów, bibliografię załącznikową polskich tłumaczeń z literatury litewskiej i polecanych opracowań oraz przykładowy program kursu historii literatury litewskiej.

Książka została napisana z myślą o kursie historii literatury litewskiej, który ma za zadanie nie tylko zapoznać studentów z najważniejszymi autorami i tekstami literatury litewskiej, ale i uwrażliwić ich na zjawiska ze wspólnej, polsko-litewskiej przeszłości. Ma także uczyć myślenia historycznego, umożliwić zrozumienie litewskiej narracji o dziejach Litwy (a także w jakich punktach jest ona różna od polskiej – i dlaczego), zarysować (auto)portret Litwinów jako wspólnoty narodowej oraz zachęcać słuchaczy kursu do samodzielnej refleksji.
Akademinis mokymo leidinys Widziałem świat (Mačiau pasaulį. Lietuvių literatūros chrestomatija. Akademinis kursas lenkakalbiams) skirtas polonistikos ir lituanistkos studentams, kurie mokosi lietuvių literatūros istorijos. Jame publikuojami: virš 50 grožinės literatūros vertimų (nuo tautosakos iki naujausios literatūros), biogramos, užduotys studentams, bibliografijos (lenkiškų vertimų iš lietuvių literatūros, mokslinės literatūros apie lietuvių kultūrą) bei pavyzdinė lietuvių literatūros kurso programa. Knygoje rasite išvertą į lenkų kalbą pasaką „Eglė – žalčių karalienė“, kelias raudas, Stanevičiaus pasakėčią, Daukšos teksto ištrauką, Kudirkos "Tautišką giesmę", Maironio tekstus ir kt.

("I saw a world") Textbook of History of Lithuanian Literature for Universities in Poland is dedicated to the students of Polish Studies and Baltic Studies. It consists of several parts: there are over 50 translations from Lithuanian Literature with authors’ short biographies and exercises of interpretation, bibliography of Polish translations from Lithuanian literature, references, and an exemplary course programme in history of Lithuanian literature.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Trumpa lietuvių literatūros istorija / A Brief History of Lithuanian Literature
Sud. / Ed. Dalia Kuizinienė
Mokomoji knyga

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 376 p.
ISBN 978-609-467-033-6 (internetinis / Online)
ISBN 978-9955-34-487-2 (internetinis / Online)
ISBN 978-609-467-034-3 (spausdintas / Print)
ISBN 978-9955-34-488-9 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Metodinėje mokomojoje knygoje pristatomi lietuvių literatūros istorijos raidos etapai ir tendencijos. Knygos autorės analizuoja chrestomatinių lietuvių rašytojų kūrybą, pateikia literatūros proceso vertinimo įvairovę. Leidinys yra skirtas baltistikos ir lituanistikos centrų studentams.

This methodological textbook is an introduction to the historical stages of development of Lithuanian literature and its trends. The authors of the book present a concise overview of Lithuanian chrestomatic authors' works, analyzing them and providing a variety of reviews of the literary process. The textbook is designed for students at Baltic and Lithuanian Studies centres.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
                                            Directory of Open Access Books (DOAB).


Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai
Justinas Juozas Mašiotas

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-811-3 (spausdintas)

Anotacija
Lietuvos kariuomenės karininko majoro Justino Juozo Mašioto (1901–1987) atsiminimų knygoje pasakojamas vienas skaudžiausių ir menkai visuomenėje žinomų valstybės istorijos epizodų – Mašiotų šeimos likimas antrosios sovietų okupacijos akivaizdoje. Memuaruose aprašomas vienos šeimos pasitraukimas į Vakarus perteikia daugelio panašioje situacijoje atsidūrusių lietuvių likimus. Atsiminimai apima šiek tiek daugiau nei vienerių metų laikotarpį, pradedant 1944 m. vasara. Autorius, puikiai valdydamas plunksną, juose vaizdžiai perteikė pabėgėlių iš Lietuvos patirtis paskutinius karo mėnesius gyvenančioje Vokietijoje. J. J. Mašioto atsiminimai vertingi ne tik dėl savo istorinio konteksto, įvykių ir žmonių aprašymo, bet ir kaip įdomus, lengvai skaitomas literatūros kūrinys. Šie unikalūs atsiminimai praturtina negausų Lietuvos karininkijos kūrybinį palikimą, taip pat plačiajai visuomenei atskleidžia dar mažai žinomus gimtąją žemę priverstinai palikusių Lietuvos žmonių išgyvenimus. Pagrindinį memuarų tekstą lydi mokslinis įvadas ir autoriaus pristatymas, pateikiami komentarai ir paaiškinimai. Knyga iliustruota nuotraukomis ir žemėlapiais.


Akrostichas
Sigitas Kadiša (Varonis)
Poezija

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-9955-12-683-6 (spausdintas)

Anotacija
Technologijos mokslų daktaro Sigito Kadišos eilėraščių knygos „Akrostichas“ ritmai, leksika, tropai – visa poetinė raiška nėra vien tiksliųjų mokslų atstovo formali žaismė, tyrinėjanti kalbos emanacines (įtaigumo) galias, siekiant esmių praeityje ir dabartyje. Kad ir koks būtų žmogaus būties nepastovumas, vis dėlto atmintyje būtina išsaugoti savasties pradžių pradžias ir net kalboje jautriai esantį žmogiškumą.


Česlovas Milošas ir Lietuva
Vaida Kamuntavičienė, Irena Miklaševič, Giedrė Milerytė, Vaiva Narušienė
Žinynas

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 75 p.
ISBN 978-9955-12-690-4 (spausdintas)

Anotacija
Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo 100-ojo gimtadienio jubiliejui skirtoje informacinėje mokslo studijoje siekiama pristatyti pagrindinius Č. Milošo gyvenimo kelio etapus ir kūrybos bruožus, daugiausiai dėmesio skiriant jo kilmei iš Lietuvos ir santykiui su „mažąja tėvyne“ atskleisti.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Literatūrinė Kauno regiono savimonė
Sud. Indrė Žakevičienė
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 94 p.
ISBN 978-9955-12-681-2 (internetinis)

Anotacija
Mokslo straipsnių rinkinyje pateikiami literatūrinės Kauno regiono savimonės tyrimų rezultatai, atspindintys savitas užrašytos vietos transformacijas nuo XIX a. iki mūsų dienų. Į regiono, kraštovaizdžio, vietos ir erdvės sąvokų suponuojamus klausimus žvelgiama naratologijos, kultūros geografijos, bioregionalizmo aspektais, analizuojant XIX a., XX a. vidurio, naujausios lietuvių literatūros tekstus ir kūrinius vaikams.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Introduction to the Analysis of Crime Fiction: A User-Friendly Guide
Milda Julija Danytė
Mokomoji knyga / Study book

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 59 p.
ISBN 978-9955-12-698-0 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract
Ši knyga skirta studentams, jauniems mokslininkams, analizuojantiems detektyvinių romanų žanrą anglų kalba. Trumpai apžvelgiama naratyvų apie nusikaltimų pasaulį istorija iki A. Conano Doyle'io apsakymų. Pagrindinis dėmesys – įvairių detektyvinių romanų žanrams, ypač britų vadinamųjų „Aukso amžiaus“ romanams, JAV privačių seklių romanams, trileriams, romanams apie policijos darbą. Išdėstomi pagrindiniai kiekvieno žanro bruožai. Taip pat analizuojama A. Christie, R. Chandlerio, P. D. James, R. Rendell, I. Rankin, K. Reichs detektyvų herojai. Studentams pridedamos pratybos, metodiniai patarimai tyrinėjimams.

This text serves as an introduction to critical analysis of crime fiction in English. After a brief review of the pre-history of crime fiction in English, the principal focus is on sub-genres such as Golden Age detective stories, American noir thrillers, thrillers in general and police procedurals. For each sub-genre a list of characteristics is provided. Some major authors like Agatha Christie, Raymond Chandler, P. D. James, Ruth Rendell, Ian Rankin and Kathy Reichs are given closer attention. In addition, newer trends in crime fiction are discussed. Exercises for students and advice in carrying out research on crime fiction are also given.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Duc in altum
Sud. Nerijus Pipiras
Almanachas

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 240 p.
ISBN 978-9955-12-610-2 (spausdintas)

Anotacija
Knyga, kuri yra jūsų rankose – dar vienas bandymas praskleisti širdies šydą. Galima sakyti, jog tai – savotiška Arūno Žliobos pradėto darbo tąsa. Tačiau toks suvokimas neišsamus. Manome, kad tai – naujo kelio ištakos. Kažkuria prasme – šilumos, nuoširdaus pasitikėjimo kitais pradžia. Jaučiame, kaip svarbu dalytis tiek šiluma ir meile, tiek šiltu savo ieškojimų bei atradimų žodžiu. Kiekviena mintis, kiekvienas pasakytas žodis yra savitas ir be galo gražus pasaulis, kurį norisi auginti ir dalyti. Tai – ieškojimų ir atradimų, prasmių ir siekių pradžia.
Esame dėkingi kiekvienam, kuris šioje pradžioje yra kartu su mumis. Be galo gera dalytis ir kiekvieną kartą kažką pradėti iš naujo.


Gražiosios epochos stilistika: literatūriniai XX a. pradžios žaidimai
Aurelija Mykolaitytė
Monografija

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 192 p.
ISBN 978-9955-12-607-2

Anotacija
Monografijoje analizuojama XX a. pradžios lietuvių literatūra. Daugiausiai dėmesio skiriama Gražiosios epochos pasaulėvaizdžiui, atpažįstamam įvairiuose smulkiosios prozos kūriniuose, lyginami literatūros ir dailės reiškiniai, aptariami pasaulėvaizdžio akcentai kitų šalių literatūroje. Ornamentinė XX a. pradžios proza suvokiama kaip to meto kultūros dalis, liudijanti apie savą laiką, perteikianti Gražiosios epochos stilistiką.


Genantys genai
Humoras be ironijos arba atvirkščiai
Rimantas Klusas

Eilėraščių rinkinys

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 140 p.
ISBN 978-9955-12-464-1 (spausdintas)

Anotacija
Naujame satyros (ironijos) ir humoro rinkinyje R. Klusas ne tik pasitelkia, bet ir meistriškai panaudoja paveikiausias komizmo atsargas – elegantišką parodiją (skirtą konkretiems adresatams ir universalią), išradingai supintas parafrazes, karikatūros šerpetom įrėmintus portretus (Tūlas klausia: kur galva? / Togoje ji slypi. / Ten teisybė gatava / ir tiesa dvilypė). Dažnai sarkazmu žybteli aforizmas (Laimės pilnos saujos / dviejų metrų gyly), kasdieninio žodžio aštrumas. Skaitytoją nelauktai sustabdanti lyrinė susimąstymo potekstė – pabudinti sąžinę ir savigarbą – suteikia naujam R. Kluso kūrybos rinkiniui skaudaus rimtumo.


Gothic Fiction: The Beginnings
Audronė Raškauskienė
Mokomoji knyga / Handbook

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 88 p.
ISBN 978-9955-12-514-3 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Mokomojoje knygoje „Gothic Fiction: The Beginnings“ trumpai apžvelgta XVIII a. estetinė teorinė mintis, vyravusi to meto Anglijoje, bei jos įtaka įžymiausios XVIII a. anglų gotikinės literatūros rašytojos Annos Radcliffe (1764–1823) kūrybai. Pirmojoje knygos dalyje pristatoma ir analizuojama XVIII a. estetinė mintis, turėjusi daug įtakos ne tik XVIII a. britų gotikinei literatūrai atsirasti, bet ir veikusi kultūros reiškinius bei literatūros žanrus, vėliau kilusius iš klasikinės gotikinės literatūros (pvz., siaubo romaną, mokslinę fantastiką ir kt.). Remdamasi Edmundo Burke'o, Imanuelio Kanto, Williamso Gilpino ir Uvendale Price darbais, autorė aptaria „gotikinės literatūros“ termino bei paties žanro kilmę, estetines didingumo ir grožio kategorijas. Antrojoje knygos dalyje erdvės semiotika Annos Radcliffe kūryboje analizuojama remiantis G. Bachelardo, C. Levi-Strausso ir J. Lotmano darbais. Skaitytojo dėmesys atkreipiamas į uždarą erdvę kaip į vieną svarbiausių erdvių gotikinėje literatūroje, į šios erdvės interpretaciją bei galimas reikšmes. Knyga skirta studentams filologams, studijuojantiems literatūros ir kultūros istoriją bei visiems, besidomintiems literatūra ir literatūrologija.

The present handbook has several goals: firstly, it aims at discussing the aesthetic background of the 18th century Gothic fiction, focusing on the key aesthetic work of the period, Edmund Burke’s "A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful" (1757), and secondly, it attempts to examine the functions of literary space and the possible meanings it implies in Gothic literature in general and in Ann Radcliffe’s (1764-1823) fiction in particular. The handbook is addressed to students taking different courses in literature at Vytautas Magnus University as well as to general public interested in literary studies. It may be useful for all levels of academic programs, especially for the students who follow the BA course “Survey of British Literature since 1660” and MA course “Gothic Literature”.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Ingeborg Bachmann. Kūryba, nukreipta prieš karą
Hans Höller, Helga Pöcheim, Lina Užukauskaitė
Parodos katalogas

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 104 p.
ISBN 978-9955-12-448-1 (spausdintas)

Anotacija
Paroda „Kūryba, nukreipta prieš karą“ skirta žymios austrų rašytojos Ingeborg Bachmann (1926–1973) gyvenimui ir kūrybai. Vienos miesto literatūrinės draugijos (Literatur-Verein i. b.) inicijuota ir globojama paroda, eksponuota visoje Europoje, 2009 metų kovo 14 – balandžio 12 d. buvo rodoma Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete. Dvikalbiame kataloge chronologine tvarka pateikiami parodos tekstai ir fotografijos. Visus parodos tekstus į lietuvių kalbą vertė Vytauto Didžiojo universiteto vokiečių filologijos studentai. Katalogas skirtas moksleiviams, studentams, pedagogams ir visiems parodos lankytojams, besidomintiems austrų literatūra. Jis gali būti naudojamas kaip mokymo priemonė apie vieną ryškiausių po Antrojo pasaulinio karo vokiečių kalba rašiusių moderniosios literatūros autorių.


Hansas Christianas Andersenas: pastangos (at)pažinti
Asta Gustaitienė
Monografija

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 312 p.
ISBN 978-9955-12-486-3 (spausdintas)

Anotacija
Tai – komparatyvistinio pobūdžio monografija, skirta Hansui Christianui Andersenui. Remiantis gausiais danų rašytojo fenomeno tyrinėjimais, siekiama suformuoti ir pateikti savitą požiūrį į jo asmenybę ir kūrybą, atskleisti autoriaus daugiažanrio kūrybinio palikimo poveikį lietuvių ir pasaulinei kultūrai.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Literatūros ir estetikos istorija
Dalia Kuizinienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 64 p.
ISBN 978-9955-12-281-4 (spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su istorine literatūros sampratos kaita nuo Antikos iki postmodernizmo, taip pat su pagrindiniais literatūrologijos terminų apibrėžimais, meninio teksto struktūra, semantika. Metodinė priemonė yra skirta studentams, kurie šį kursą renkasi kaip vieną iš privalomųjų pasirenkamų humanitarinių mokslų disciplinų ir siekia gauti minimalius literatūros estetikos ir istorijos žinių pagrindus, kurie yra būtini norint toliau studijuoti visuotinės literatūros istoriją, gilintis į literatūros teoriją, teksto analizę.


Tautinio / pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien
Autorių kolektyvas
Straipsnių rinkinys

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 219 p.
ISBN 978-9955-12-375-0 (spausdintas)

Anotacija
Šios knygos tikslas – atskleisti tautinio ir pilietinio identiteto klausimų spektrą ir į šiandienos pasaulio situaciją pažvelgti skirtingais aspektais – literatūrologų, istorikų, pedagogų, menotyrininkų ar kultūrologų akimis. Humanitarų pastangos dar kartą atsigręžti į skubančio žmogaus savijautą vienodėjančiame pasaulyje įrodo tapatumo klausimų gyvybingumą, o mokslininkų išvados ir apibendrinimai, aprėpiantys identiteto koncepcijas nuo XVI a. iki mūsų dienų, iliustruoja tapatumo ir pilietiškumo paieškų svarbą.


Baltų literatūra XX a. antrojoje pusėje
Inga Stepukonienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 180 p.
ISBN 978-9955-12-282-1 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje apžvelgiami ryškiausi XX a. antrosios pusės lietuvių ir latvių literatūros – poezijos, prozos ir dramos raidos bruožai, bandoma palyginti pastebimiausias šio laikotarpio baltų literatūros tendencijas, supažindinti su garsiausių rašytojų kūryba. Knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams ir visiems, besidomintiems baltų tautų literatūra.


Atsiminimų pynė
Romualdas Baltrušis

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 428 p.
ISBN 9955-12-140-8 (spausdintas)

Anotacija
Knyga, apimanti vienos asmenybės – profesoriaus Romualdo Baltrušio – ir ne vienos kartos gyvenimo kelius nuo XX amžiaus iki XXI amžiaus pradžios. Atsiminimuose įsirėžę įsimintini istoriniai įvykiai, turėję įtakos mūsų valstybės likimą, ir konkrečių žmonių gyvenimai, regis, buvę svarbūs vien mokslo ar meno kūrėjams, susiklosto į daugialypę panoramą. Atsiminimų autorius pateikia daugelį faktų, atveria ne vienos žymios asmenybės bruožus, atskleidžia skaitytojui mokslinės veiklos, tautinės savimonės ir Lietuvos Atgimimo įdomius aspektus. Vaizdinga, tiksli kalba ir gebėjimas jautriai derinti subjektyvumą ir objektyvų vertinimą atsiminimus perkelia toli už autobiografijos ribų.


Naujasis lietuvių ir latvių romanas. Raidos tendencijos 1988–2000-taisiais
Inga Vaičekauskaitė-Stepukonienė
Monografija

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 608 p.
ISBN 9955-12-120-3 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje siekiama aptarti lietuvių ir latvių romano raidą 1988–2000-aisiais. Darbo objektas – reikšmingiausi lietuvių ir latvių romano pavyzdžiai, turėję daugiausiai įtakos šiuolaikinės prozos plėtotei, žymėję tradicijos lūžį, įteisinę naują meninę žmogaus ir pasaulio koncepciją, stiliaus paieškas. Tipologinėje studijoje aptariamos susiformavusios naujos lietuvių ir latvių romano tradicijos ir žanriniai modeliai, brėžiamas jų ryšys su Vakarų literatūros kontekstu.


Spauda ir žmonės
Autobiobibliografinis sąvadas. 1954–2004

Leonas Gudaitis

VDU, 2005
Apimtis: 114 p.
ISBN 9955-12-066-5 (spausdintas)

Anotacija
Tai – pirmasis Lietuvoje bandymas pagal paties autoriaus sudarytą spausdintų darbų ir literatūros apie juos bibliografiją įvairiopai atskleisti savo veiklos visumą. Publikacijų, redakcinio darbo, retrospektyvos skyriuose, mokslinio gyvenimo, bibliofilijos poskyriuose temiškai sugrupuoti ir chronologine tvarka išdėstyti literatūros ir spaudos istoriko prof. habil. dr. Leono Gudaičio bibliografiniai duomenys jungiami su spaudoje panaudotų jo tekstų nuorodomis ir papildomi autoriaus pastabomis, patikslinimais, svarbesnių realijų paaiškinimais. Parinktos nuotraukos sukonkretina autobiobibliografijoje minimą ar plačiau apibūdinamą jo asmeninę, žurnalistinę, akademinę aplinką.


Tarp Logoso ir Pano: Henriko Ibseno analitinės dramos
Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė
Monografija

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 238 p.
ISBN 978-9955-12-076-2 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje, pasitelkiant gausią kritinę medžiagą ir naujausius tyrinėjimus, pirmą kartą lietuvių literatūrologijoje atskleidžiama Henriko Ibseno draminio paveldo visuma, gvildenami jo kūriniams būdingi motyvai, temos ir problemos, išsamiai aptariamas literatūrinis kontekstas.


Modern North American Women Writers: Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison
Irena Ragaišienė, Ingrida Žindžiuvienė
Mokomoji knyga / An instructional handbook

VDU leidykla, 2005
Apimtis: 100 p.
ISBN 9955-12-082-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Ši teminė medžiaga ir jai aktuali kritinė medžiaga skirta pirmiausiai studijuojantiesiems amerikiečių literatūrą.

This selection of topics and presentation of the critical material relevant to these topics is addressed primarily to students of American literature.


Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu
Indrė Žekevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2003
Apimtis: 34 p.
ISBN 9955-530-55-3 (spausdintas)

Anotacija
Šioje mokymo priemonėje trumpai apžvelgta Naujosios kritikos mokyklos atsiradimo istorija, apibendrintai aptarti pagrindiniai šios mokyklos atstovų (T. S. Elioto, I. A. Richardso ir kitų) postulatai ir konkrečiai pademonstruotas šios mokyklos siūlytas poezijos kūrinių analizės metodas, leidžiantis itin subjektyviai atskleisti bet kokio poetinio teksto prasmę, bent apytikriai įvertinti jo meninį lygį ir suformuluoti nuostatas, susidariusias perskaičius konkretų tekstą.


Vlado Šlaito poezijos paralelės
Indrė Žekevičiūtė

 

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 174 p.
ISBN 9986-501-92-X (spausdintas)


Anotacija
Ši knyga – mėginimas nutraukti užsitęsusią tylą ir apibendrinti aiškius V. Šlaito nuopelnus modernėjančiai lietuvių poezijai. Galbūt knyga pasirodys kiek eklektiška. Tačiau nuoseklų kalbėjimą apsunkina surinktos medžiagos pobūdis, pasirinktas komparatyvistinis tyrinėjimų metodas: norėjosi papasakoti V. Šlaito biografiją, išsamiai aptarti jo poetinį palikimą ir kartu paieškoti atsakymų į platesnius klausimus – poezijos proziškėjimo prielaidas, literatūrinių įtakų svarbą, poetinio eksperimento autentiką.


Oskaras Milašius – mistikas ir hermetinis poetas
Indrė Žekevičiūtė

 

VDU leidykla, 2001
Apimtis: 266 p.
ISBN 9986-501-61-X (spausdintas)

Anotacija
Šioje komparatyvistinėje studijoje pateikiamos Oskaro Milašiaus kūrybos mistikos temų poetinės interpretacijos, atskleidžiama meilės hermetinė tema literatūroje ir alchemijoje, aptariamos rašytojo pasakos, etnologinės studijos ir politiniai etiudai.