Angliškai

Elektroninių leidinių sklaida internete
 

Autorių, sudarytojų, periodinių mokslo leidinių redaktorių prašome galimybės viešinti išleistus leidinius kaip elektroninius leidinius Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePubetalpykla.vdu.lt). Tuo prisidėtumėte prie Universiteto siekio sukaupti visas Universiteto publikacijas vienoje vietoje, geresnio studijų ir mokslo aprūpinimo, publikacijų sklaidos užtikrinimo ir ilgalaikio jų išsaugojimo.

Prašome sudaryti su Universitetu licencinę sutartį*. 

Taip pat prašome užpildyti e-leidybos priedą

 

Užpildytą ir pasirašytą sutartį bei priedą galite atsiųsti el. paštu irena.sabaliauskaitė@vdu.lt arba patogiu laiku atvykti į Leidybos centrą,  Studentų g. 11, 114 kab., Akademija, Kauno r. Jei kiltų klausimų, laukiame Jūsų skambučio vidaus tel. 5408, tel. +370 37 32 78 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Sutartyje galite pasirinkti el. leidinio prieigos sąlygas: internetu (2.7.1 punktas) ar Institucijos intranetu (2.7.2 punktą; prieiga bus suteikta tik VDU tinkle; 2.8.2 punkte prašome nurodyti datą, iki kada).