Angliškai

Elektroninių leidinių skelbimas internete
 

Jei norite, kad naujausi jūsų mokslo leidiniai pasiektų kuo platesnį jais besidominčių skaitytojų ratą Lietuvoje, kviečiame autorius skelbti savo kūrinius e. publikacijų talpykloje ePub bei eBooks.

Užeikite į Universiteto VID Leidybos centrą Studentų g. 11-114, aptarti el. leidinio prieigos sąlygas ir sudaryti sutartį*.
 

El. leidinio licencinė sutartis

Ši sutartis įgalina autorius skelbti savo mokslo kūrinių elektronines versijas e. publikacijų talpykloje ePub. Per VDU virtualios bibliotekos (VDU Primopaieškos sistemą galėsite surasti ir skaityti savo ar kolegų leidinį.
 

Prieigos sąlygos

Autorius (ar sudarytojas) gali pasirinkti, kokiomis sąlygomis skelbs savo mokslinį kūrinį:

  • kūrinys laisvai prieinamas internete;
  • kūrinys prieinamas tik VDU e. publikacijų talpykloje (vidiniame tinkle – ePub) tam tikrą laikotarpį;
  • kūrinį galima naudoti tik mokslo, studijų ir savišviestos tikslais, būtinai cituojant šaltinį (ši sąlyga gali būti nurodyta kartu su pirmosiomis trimis sąlygomis).

 

* susipažint su el. leidinio licencine sutartimi knygai ir periodiniam mokslo leidiniui skelbti e. leidinių talpykloje ePub bei privalomomis priedų formomis galite skyriuje „Leidybos tvarka". Išsamesnę informaciją jums suteiks tel. (+370 37) 327 808.