Angliškai

„Acta Musica“


Ekspresija / Expression
Vytauto Didžiojo universiteto kamerinis orkestras
CD

VDU, 2013
Trukmė: 54 min. 49 sek.
UDK 785.1.036(474.5)

Anotacija / Abstract
Vytauto Didžiojo universitetas didžiuojasi galėdamas pristatyti naują kompaktinių plokštelių seriją, pažymėtą „Acta Musica“ ženklu. Šiuose leidiniuose atsiskleidžia iškiliausių universiteto kūrėjų – dėstytojų ir studentų – atlikimo meną įprasminantys darbai.

Vytautas Magnus University is proud to present a new series of musical publications entitled “Acta Musica”. These publications showcase the contributions to performing arts by university’s most prominent authors: lecturers and students.