Angliškai

 


Media Transformations / Žiniasklaidos transformacijos, 11
Red. / Eds. Auksė Balčytienė, Peter Gross
Periodinis recenzuojamas smokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2015
Apimtis: 144 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-8668.11 


Abstract / Anotacija
This special issue of the journal “Media Transformations”, includes selected papers presented at the international conference “Cultural Institutions and Communication: Towards Creative Participation”, which took place at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, on 23-24 October 2014. Research papers offered in this issue reflect the currently undergoing debate of social, technological and institutional changes in the cultural field from different conceptual and methodological approaches.

Šis specialus žurnalo Media Transformations" numeris apima tarptautinės konferencijos Cultural Institutions and Communication: Towards Creative Participation” (Kultūros institucijos ir bendravimas: kūrybiško bendradarbiavimo link"), kuri vyko Vytauto Didžiojo universitete, Kaune (Lietuva), 2014 m. spalio 23-24 d., pranešimus.
                                             Žurnalas nebeleidžiamas nuo 2016 metų.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.

 


Media Transformations 10 / Žiniasklaidos transformacijos 10
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė, Jaq Greenspon
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 266 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-865X.10 

Anotacija / Abstract

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams. Žurnalas publikuoja darbus apie pasaulio ir vietos žiniasklaidos transformacijos sistemų ir žurnalistikos praktiką, struktūrinius ir kultūrinius pokyčius žiniasklaidoje, technologijų sklaidą ir konvergenciją žiniasklaidos pramonėje, prekybos ir homogenizuotą žurnalistiką, besikeičiančias žiniasklaidos vertybes ir politiką, žurnalistikos mokymus ir švietimą žiniasklaidos srityje.

"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations. The journal invites papers addressing a wide range of topics related to global and local transformations of media systems and journalism practices, particularly structural and cultural changes in the media, technological diffusion and convergence of media industries, commercialization and homogenization of journalism, changing media values and policies, journalism training and media education, and media and cultural industries.

                                             Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija. 


Media Transformations 9 / Žiniasklaidos transformacijos 9
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė, Jaq Greenspon
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys 


Vytauto Didžiojo universitetas, 2013
Apimtis: 266 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-865X.9

Anotacija / Abstract

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams. Žurnalas publikuoja darbus apie pasaulio ir vietos žiniasklaidos transformacijos sistemų ir žurnalistikos praktiką, struktūrinius ir kultūrinius pokyčius žiniasklaidoje, technologijų sklaidą ir konvergenciją žiniasklaidos pramonėje, prekybos ir homogenizuotą žurnalistiką, besikeičiančias žiniasklaidos vertybes ir politiką, žurnalistikos mokymus ir švietimą žiniasklaidos srityje.

"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations. The journal invites papers addressing a wide range of topics related to global and local transformations of media systems and journalism practices, particularly structural and cultural changes in the media, technological diffusion and convergence of media industries, commercialization and homogenization of journalism, changing media values and policies, journalism training and media education, and media and cultural industries.

                                             Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija. 


Media Transformations 8 / Žiniasklaidos transformacijos 8
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė, Jaq Greenspon 
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


VDU leidykla, 2012
Apimtis: 180 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-865X.08

Anotacija / Abstract

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams. Žurnalas publikuoja darbus apie pasaulio ir vietos žiniasklaidos transformacijos sistemų ir žurnalistikos praktiką, struktūrinius ir kultūrinius pokyčius žiniasklaidoje, technologijų sklaidą ir konvergenciją žiniasklaidos pramonėje, prekybos ir homogenizuotą žurnalistiką, besikeičiančias žiniasklaidos vertybes ir politiką, žurnalistikos mokymus ir švietimą žiniasklaidos srityje.

"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations. The journal invites papers addressing a wide range of topics related to global and local transformations of media systems and journalism practices, particularly structural and cultural changes in the media, technological diffusion and convergence of media industries, commercialization and homogenization of journalism, changing media values and policies, journalism training and media education, and media and cultural industries.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub) Žurnalo informacija. 


Media Transformations 7 / Žiniasklaidos transformacijos 7
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Peter Gross
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2012
Apimtis: 112 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-865X.07


Anotacija / Abstract

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams. Žurnalas publikuoja darbus apie pasaulio ir vietos žiniasklaidos transformacijos sistemų ir žurnalistikos praktiką, struktūrinius ir kultūrinius pokyčius žiniasklaidoje, technologijų sklaidą ir konvergenciją žiniasklaidos pramonėje, prekybos ir homogenizuotą žurnalistiką, besikeičiančias žiniasklaidos vertybes ir politiką, žurnalistikos mokymus ir švietimą žiniasklaidos srityje.

"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations. The journal invites papers addressing a wide range of topics related to global and local transformations of media systems and journalism practices, particularly structural and cultural changes in the media, technological diffusion and convergence of media industries, commercialization and homogenization of journalism, changing media values and policies, journalism training and media education, and media and cultural industries.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija. 


Media Transformations 6 / Žiniasklaidos transformacijos 6
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Peter Gross
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2012
Apimtis: 160 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)
http://dx.doi.org/10.7220/2029-865X.06

Anotacija / Abstract

Žiniasklaidos transformacijos" yra atviros prieigos recenzuojamas ryšių, žiniasklaidos ir žurnalistikos studijų akademinis leidinys, kuriame dėmesys skiriamas struktūriniams pokyčiams žiniasklaidoje, kintančiam žiniasklaidos vaidmeniui ir funkcijoms visuomenėje, bei lyginamiesiems žiniasklaidos aspektams. Žurnalas publikuoja darbus apie pasaulio ir vietos žiniasklaidos transformacijos sistemų ir žurnalistikos praktiką, struktūrinius ir kultūrinius pokyčius žiniasklaidoje, technologijų sklaidą ir konvergenciją žiniasklaidos pramonėje, prekybos ir homogenizuotą žurnalistiką, besikeičiančias žiniasklaidos vertybes ir politiką, žurnalistikos mokymus ir švietimą žiniasklaidos srityje.

"Media Transformations" is a peer-reviewed open access academic journal of communication, media and journalism studies, that focuses on structural changes in the media, the changing role and functions of media in relation to society, and comparative aspects of media’s own multiple and diverse transformations. The journal invites papers addressing a wide range of topics related to global and local transformations of media systems and journalism practices, particularly structural and cultural changes in the media, technological diffusion and convergence of media industries, commercialization and homogenization of journalism, changing media values and policies, journalism training and media education, and media and cultural industries.

                                             Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub)Žurnalo informacija. 


Media Transformations 5 / Žiniasklaidos transformacijos 5
Red. / Ed. Auksė Balčytienė, Peter Gross
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2011
Apimtis: 144 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)
ISSN 2029-8668 (internetinis / Online)

Anotacija / Abstract

Pagrindinis šio leidinio tikslas - išplėsti mūsų supratimą apie įvairių iššūkių apimtį ir apraiškas, kai žiniasklaida susiduria su sparčiai besikeičiančiomis ekonominėmis, technologinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis.

The primary goal of this issue is to broaden our understanding about the scope and characteristics of diverse challenges that media is facing in rapidly changing economic, technological, social and cultural conditions.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija. 


Media Transformations 4 / Žiniasklaidos transformacijos 4
The Russian Emigre Press

Alfred Erich Senn
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys / Monograph

 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2008
Apimtis: 120 p.
ISBN 978-9955-12-470-2 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šia ataskaita siekiama atspindėti "tamizdat" vietą išeivijos leidybos pasaulyje
 XIX amžiaus antroje pusėje. Rasite aprašytą įvairių Rusų spaustuvių genealogiją ir pagrindinius leidinius Vakarų Europoje - kaip jie apibrėžė savo užduotis, savo tapatumą ar laimėti paramą, ir, žinoma, kaip jų pastangos ir idėjos persidavė iš vienos emigrantų kartos į kitą.

This account aims at depicting 19th century tamizdat, the émigré publishing world in the second half of the century. It offers the genealogy of the various Russian print shops and the major publications in Western Europe – how they defined their missions, how they tried to establish their identities, how they tried to win support, and, of course, how their inventory and ideas passed from generation to generation of émigrés.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Media Transformations 3 / Žiniasklaidos transformacijos 3
Writing for the Web: An Introduction to Online Journalism

Martin Engebretsen
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys / Handbook


Vytauto Didžiojo universitetas, 2006
Apimtis: 104 p.
ISSN 2029-865X (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Šis leidinys skaitytojui pristato
 Šiaurės šalių interneto žurnalistikos patirtį, sąvokas ir modelius. Knyga buvo naudojama keliose akademinėse įstaigose Norvegijoje ir buvo skaitytojų teigiamai įvertinta.

There are many questions occupying a number of educational institutions today. What is the strategic answer of the journalism schools to the challenges of the digital revolution and the situation of media convergence? Or to put it more concrete: What should be the essential elements of online journalism training, in order to ensure the professional standard of journalists and at the same time contribute to the development of online journalism? The book “Writing for the Web: An Introduction to Online Journalism” aims at answering these particular questions. It provides a theoretical framework within which to analyse qualitative aspects of journalism development online. It also covers main technological affordances of the new medium in respect to audience needs and development of genres online. This particular text is meant to introduce the reader to online journalism concepts, models and experiences as developed in Nordic countries. The book is used in several academic institutions in Norway and has received positive response from its users.

                                            Numeris prieinamas Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub). Žurnalo informacija.


Media Transformations 2 / Žiniasklaidos transformacijos 2
Foreign Correspondent: Henry Shapiro in Moscow, 1933-1973
Alfred Erich Senn
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys Monograph


Vytauto Didžiojo universitetas, 2006
Apimtis: 186 p.
ISBN 9986-05-926-7 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract

Henry Shapiro, amerikiečių žurnalistas, pradirbęs Maskvoje keturiasdešimt metų, užsienio korespondentų bendruomenėje buvo laikomas legenda. Maždaug 1975-1976 m., po dvejų metų nuo tada, kai pasitraukė Shapiro, Alfred Erich Senn, tada istorijos profesorius Viskonsino universitete, aprašė Shapiro istoriją ir jo darbą Sovietų Sąjungoje. Sekant šiais prisiminimais siūlome unikalų liudyjimą apie sovietinį gyvenimą nuo Josefo Stalino iki Leonido Brežnevo laikotarpio. Publikacija skelbiama pirmą kartą.

As an American journalist in Moscow for forty years, Henry Shapiro was something of a legend in the city’s community of foreign correspondents. In 1975-1976, just two years after Shapiro had retired, Alfred Erich Senn, then a professor of history at the University of Wisconsin, recorded Shapiro’s stories about his work in the Soviet Union. Published here for the first time, these reminiscences offer a unique eyewitness account of Soviet life from the time of Josef Stalin to the time of Leonid Brezhnev.

                                             Šis numeris prieinamas čiaŽurnalo informacija.


Media Transformations 1 / Žiniasklaidos transformacijos 1
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos: jaunųjų tyrėjų požiūris
Red. kolegija
Periodinis recenzuojamas mokslo leidinys


Vytauto Didžiojo universitetas, 2005
Apimtis: 112 p.
ISBN 9955-12-114-9 (spausdintas)

Anotacija

Straipsnių rinkinys „Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos: jaunųjų tyrėjų požiūris“ parengtas 2005 m. gegužės 6 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žurnalistikos katedros organizuotos tarptautinės studentų mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu.

                                           Šis numeris prieinamas čiaŽurnalo informacija.