Angliškai

Leidybos paslaugos

Teksto stiliaus, kalbos ir terminijos redagavimo, vertimo, maketavimo, spaudos apdorojimo, poligrafijos paslaugos Universitete  yra perkamos viešųjų pirkimų būdu. Leidybos skyrius koordinuoja paslaugos pirkimą iš konkursą laimėjusios įmonės. 

Redagavimas

Kalbos, stiliaus ir terminijos redagavimas – vienas svarbiausių leidinio rengimo etapų. 
Teksto redagavimo paslaugas teikia viešą pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas. Leidybos skyrius koordinuoja paslaugos teikimą. Skyriaus redaktoriai atlieka ekspertinį jau suredaguoto teksto įvertinimą bei kitus Universiteto vidaus poreikius atitinkančius redagavimo darbus.

Maketavimas

Dizainas – tai kūrybinis piešimo ir techninio projektavimo procesas, kurio metu sukuriama leidinio išvaizda iš nuotraukų, teksto ir kitų detalių. Maketavimas – tai spaudai ruošiamo būsimo leidinio maketo sukūrimas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, išdėstant užsakovo pateiktą arba dizainerio sukurtą tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip pat jau sukurto maketo paruošimas spaudai.

Dizaino ir maketavimo paslaugas teikia viešą pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas. Leidybos skyrius koordinuoja paslaugos teikimą. Skyriaus maketuotojai atlieka Universiteto vidaus poreikius atitinkančius dizaino bei maketavimo darbus.

Vertimas

Vertimo iš lietuvių kalbos į anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų kalbas bei iš anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą paslaugas teikia viešą pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas. Leidybos skyrius koordinuoja paslaugos teikimą.

Spausdinimas ir poligrafija

Spausdinimo ir poligrafijos paslaugas (lankstymas, laminavimas, pjovimas, karpymas, apipjovimas pagal formatą, įrišimas (segimas sąsiuviniu, spirale, kanaliniu aplankalu)) teikia ir kitus darbus atlieka viešą pirkimo konkursą laimėjęs tiekėjas.
Leidybos skyrius koordinuoja paslaugos teikimą. Skyriaus darbuotojai Universitetui pagal jo vidaus poreikius bei kitiems užsakovams teikia smulkiosios spaudos ir mažo tiražo spausdinimo, kopijavimo, poligrafijos paslaugas. Dėl jų kreiptis į Rasą Švobaitę arba Audrą Bogužinskienę (žr. Kontaktai).

Sandėliavimas

Sandėliavimas – tai galimybė tam tikrą laiką saugoti (S. Daukanto g. 27, įėjimas iš kiemo pusės) Universitete išleistus leidinius. Dėl leidinių sandėliavimo kreiptis į vyresn. specialistę Audrą Bogužinskienę (žr. Kontaktai).

Leidybos paslaugos ir įkainiai

VDU Bibliotekos leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriaus paslaugų įkainiai.

Universitetas yra sudaręs paslaugų pirkimo sutartis su UAB Vitae Litera" ir UAB „Green Prints"VDU Valdymo ir investicijų departamento Viešųjų pirkimų skyriuje arba Bibliotekos Leidybos ir mokslinės komunikacijos skyriuje rasite informaciją apie teikiamų paslaugų sąlygas ir įkainius.