Angliškai

Proginiai leidiniai


Profesorius Vytautas Kaminskas
Sud. Irena Juodienė

VDU, 2015
Apimtis: 84 p.
ISBN 978-609-467-187-6 (spausdintas)


Anotacija
Irenos Juodienės parengtas leidinys apie Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, profesorių Vytautą Kaminską.
„Gyvenimas suteikia kontūrus mūsų svajonėms ir viltims.
Ilgametė profesoriaus Vytauto Kaminsko veikla Vytauto Didžiojo universitete – nepaprastai reikšminga. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad nuo pat Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo profesorius savo išmintimi, žiniomis, dvasios stiprybe bei profesine patirtimi yra su mumis, skatina eiti pirmyn, tobulėti ir augti mintimis bei darbais. 
Nuoširdžiai dėkojame už profesoriaus reikšmingus darbus Lietuvos mokslui ir universiteto gerovei." 


Vytauto Didžiojo universitetas / Universitas Vytauti Magni
Parengė Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos tarnyba


VDU, 
„Versus aureus“, 2014
Apimtis: 144 p.
ISBN 978-609-467-004-6 LT (spausdintas)
ISBN 978-609-467-005-3 EN (spausdintas)

Anotacija
Knygose „Vytauto Didžiojo universitetas" / "Universitas Vytauti Magni“, parengtose lietuvių ir anglų kalbomis, apžvelgiamas Universiteto kelias nuo 1922 m. – Aukštųjų kursų raida, Universiteto įkūrimas, uždarymo aplinkybės, idėjų tąsa išeivijoje, pasibaigusi atkūrimu 1989 m. Kaune, dabarties Universiteto realijos. Tai – iliustratyvus pasakojimas apie laisvą universitetą, kuriame auga laisvas žmogus.


Idėjos
Sud. Agnė Taurinskaitė
Albumas


VDU, 2014
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-609-467-001-5 (spausdintas)

Anotacija
Albume „Idėjos“ atskleidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto charakteris, jo vertybės, svarbiausios idėjos, kurios gyvos kiekvieno čia esančio darbuose ir mintyse. Miniatiūros, nuotraukos ir studentų mintys įprasmina nesumeluotą laisvės polėkį ir padeda pažinti liberaliausią universitetą Lietuvoje. Universitetą, kuriame taip lengva praaugti save.


Kauno kalėdinė knygų mugė
Kalėdų laukimas prasidėjo knygų muge
Jovita Laucytė – VDU literatūros ir spaudos magistrantė (II kursas) ir Kristina Dambrauskaitė – VDU literatūros ir spaudos magistrantė (II kursas) 
Informacinis leidinys
 

VDU leidykla, 2013

Anotacija
2013 m. lapkričio 22–23 dienomis VDU III rūmuose ir Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje vyko pirmoji Kauno kalėdinė knygų mugė. Susirinkusiuosius sveikino mugės globėjai – VDU mokslo prorektorius, akademikas Juozas Augutis, Kauno savivaldybės vicemeras Vytautas Vasilenko bei Mažų ir vidutinių leidėjų asociacijos valdybos narė, leidyklos „Žara“ vadovė Ramutė Žandarienė. „Knyga – geriausias žmogaus draugas ir patarėjas“, teigė V. Vasilenko, džiaugdamasis puikia idėja ne tik Vilniaus, bet ir Kauno skaitytojus pradžiuginti knygų muge. Lankytojai galėjo ne tik įsigyti įvairių leidyklų siūlomų knygų, bet ir dalyvauti jų pristatymuose bei susitikimuose su  rašytojais, menininkais, leidėjais. Norintieji turėjo galimybę pabendrauti su VDU leidyklos vyriausiuoju redaktoriumi Robertu Keturakiu, rašytoju Laimonu Iniu, profesoriumi Vytautu Levandausku ir daugeliu kitų garbių svečių.


Česlovas Milošas. 100-osioms gimimo metinėms paminėti
Ku czci CZESŁAWA MIŁOSZA w setną rocznicę urodzin
CZESŁAW MIŁOSZ. A Commemoration of His Centennial

Sud. Janina Masalskienė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2011
Apimtis: 72 p.
ISBN 978-9955-12-649-2 (spausdintas)

Anotacija
Česlovo Milošo šimtmečiui skirtą leidinį sudaro E. Aleksandravičiaus tekstas apie Č. Milošo ieškojimus ir atradimus poeto gyvenimo kelionėje, Č. Milošo kalba, pasakyta priimant Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro regalijas, ir 1988
2010 m. bibliografija. Chronologiniu principu sudarytoje bibliografijoje pateikiami Č. Milošo tekstų įrašai ir darbų apie Č. Milošo asmenį, jo kūrybą, gimtinę ir poeto istorinę atmintį aprašai.


Ekonomikos ir vadybos fakultetas 1989–2010
Autorių kolektyvas
Informacinis leidinys


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-9955-12-597-6

Anotacija
Ekonomikos ir vadybos fakulteto įsteigimas 1989 m. balandžio mėn. atkurtame Vytauto Didžiojo universitete buvo etapinis žingsnis pradedant rinkos ekonomikos, verslo administravimo ir vadybos studijas bei mokslinius tyrimus nepriklausomybę atstačiusioje Lietuvoje. 1992–1995 metais fakultete kvalifkacinius bakalauro ir magistro laipsnius įgiję pirmieji absolventai, kurių studijos buvo analogiškos Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos universitetų studijoms, svariai prisidėjo stiprinant rinkos ekonomikos pagrindus, organizuojant verslininkystę šalyje. 
            Povilas Zakarevičius

1998–2002 metais fakultetas ir toliau džiaugėsi nuostabiais savo kolegomis – studentais ir absolventais, jų ieškojimais, veržlumu ir pasiekimais. Kiekvienas jautėme esą reikalingi vieni kitiems, visi mokėmės vieni iš kitų – tai neatlygintina akademinio bendravimo dovana. Kai fakultetas pradėjo rengti ir ekonomikos bakalaurus bei magistrus, tada savo partneriams Lietuvoje ir užsienyje dar kartą patvirtinome savo kompetencijas ir įžvalgas. Džiaugiuosi brandžia Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomene, jos siekiais ir pripažinimu. Tikiu, kad ir toliau būsime kūrybiški, iniciatyvūs ir deramai atliekantys savo vaidmenis Universitete ir Gyvenime.
          Zigmas Lydeka

Nuo 2002 iki 2010 metų fakultetas išaugo iki didžiausio fakulteto VDU. Išsiplėtė ir gerokai atjaunėjo dėstytojų kolektyvas. Didelis dėmesys buvo skiriamas studijų tarptautiškumo plėtrai. Tapome vieni iš lyderių Campus Europae sistemoje, pasaulinė verslo mokyklų reitingų agentūra Eduniversal pripažino fakulteto pasiekimus ir priskyrė VDU EVF prie pirmojo tūkstančio geriausių pasaulyje verslo mokyklų. Tikiu, kad VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas protingiems, versliems, saviraiškos polinkių ir teigiamų ambicijų turintiems žmonėms yra ir bus gera studijų vieta.
         Pranas Žukauskas


Chemija atkurtame Vytauto Didžiojo universitete (19892007)
Donatas Mickevičius
Informacinis leidinys

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 36 p.

Anotacija
Leidinys skirtas Vytauto Didžiojo universiteto Chemijos katedros įkūrimo dešimtmečiui.