Angliškai

Fizinis lavinimas ir sportas


Aerobinių pratybų poveikis aerobinio pajėgumo ir metabolizmo komponentams
Asta Mockienė, Pranas Mockus
Mokomoji knyga


VDU leidykla, 2011
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-700-0 (internetinis)

Anotacija
Mokomojoje knygoje pateikiama žinių apie aerobinių pratybų poveikį žmogaus sveikatai ir praktinės rekomendacijos, kaip aerobinio poveikio pratimus taikyti svorio kontrolei, žmogaus fiziniam darbingumui didinti ir sveikatai stiprinti. Knyga skirta studentams, siekiantiems teorinių žinių apie žmogaus sveikatingumą ir fizinį aktyvumą.

                                         Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lankstumo lavinimas
Vladas Juknevičius
Metodinė priemonė


VDU leidykla, 2010
Apimtis: 45 p.
ISBN 978-9955-12-658-4 (internetinis)


Anotacija
Metodinėje priemonėje pateikiami teoriniai lankstumo sampratos ir lavinimo klausimai, supažindinama su lankstumo nustatymo ir vertinimo kriterijais, pateikiami pagrindiniai šios fizinės ypatybės lavinimo pratimai ir jų aprašymai, šių pratimų kompleksų pavyzdžiai. Leidinys skirtas universiteto studentams, pasirenkantiems praktines fizinio rengimo ar kitų sporto šakų pratybas. Taip pat juo galės pasinaudoti ir šiuos praktinius dalykus dėstantys kolegos.

                                          Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).