Angliškai

Psichologija


Vadovavimas ir auklėjimas: kartu ar atskirai?
Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė 
Mokslo studija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 76 p.
ISBN 978-609-467-364-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-358-0 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673580
 
Anotacija
Mokslo studijoje pristatomi trys empiriniai tyrimai, kuriais siekiama atskleisti vadovavimo ir tėvų auklėjimo stilių sąsajas iš vadovo perspektyvos bei analizuojamos sąsajos iš pavaldinio perspektyvos. Remiantis tyrimų rezultatais, tikimės, kad pateiktos įžvalgos paskatins mokslines diskusijas ir rezultatų pritaikymą praktikoje, ypač skirtingų krypčių psichologų ir kitų specialistų bendradarbiavimą kuriant tėvų ugdymo ir vadovų vystymo programas.
                                            Knyga prieinama universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).

Pradedančiųjų vairuotojų psichologinės charakteristikos ir jų svarba kelių eismo taisyklių pažeidimams
Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Rasa Markšaitytė, Justina Slavinskienė

 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 108 p.
ISBN 978-609-467-338-2 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-337-5 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/ 9786094673375
 
Anotacija
Šioje studijoje pristatomi mokslinio tyrimo apie psichologinių charakteristikų svarbą, siekiant numatyti būsimųjų vairuotojų kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, rezultatai ir iš jų išplaukiančios rekomendacijos skirtingoms su eismo saugumu susijusioms institucijoms bei žmonių grupėms. Tyrimas vykdytas 2015–2017 m., įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos (toliau ir LMT) finansuotą projektą „Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis“ (sutarties Nr. GER-005/2015), bendradarbiaujant su VĮ „Regitra“ ir Policijos departamentu prie VRM Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).


Vadovavimo efektyvumo vertinimas pavaldinių požiūriu 
Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė 
Monografija
 

VDU, „Versus aureus“, 2015
Apimtis: 168 p.
ISBN 978-609-467-117-3 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-553-4 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-116-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-552-7 (internetinis)

Anotacija
Vadovavimas yra viena populiariausių XXI a. antrojo dešimtmečio vadybos literatūros temų, tačiau siekiant paaiškinti efektyvų vadovavimą nuolat kintančioje konkurencingoje verslo aplinkoje itin reikšmingas tampa psichologų vaidmuo. Psichologijos krypties mokslininkai domisi, kaip darbuotojai, kurie ir kuria pridėtinę organizacijų vertę, suvokia ir vertina vadovavimo efektyvumą ir nuo kokių biopsichosocialinių veiksnių tai priklauso. Monografijoje „Vadovavimo efektyvumo vertinimas: psichologiniai aspektai“ siekiama nuosekliai paaiškinti, kaip reikėtų atlikti vadovavimo efektyvumo vertinimą organizacijose, kad būtų užtikrintas šios personalo valdymo veiklos sklandumas ir galima būtų tikėtis patikimų vertinimo rezultatų.

The monograph “Assessment of leadership effectiveness: psychological aspects” introduces a successive algorithm for the assessment of leadership effectiveness in organizations. The algorithm guides the assessment process and proposes advice regarding its smooth implementation and how to get reliable results about leadership effectiveness.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Efektyvūs streso mažinimo būdai: biogrįžtamuoju ryšiu paremta relaksacija ir progresuojančioji raumenų relaksacija
Aidas Perminas, Loreta Gustainienė, Gabija Jarašiūnaitė, Ieva Pečiulienė
Mokymo ir metodinė priemonė

VDU, „Versus aureus“, 2014
Apimtis: 96 p.
ISBN 978-609-467-073-2 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-509-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-072-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-508-4 (internetinis)


Anotacija
Stresas yra vienas iš lėtines ligas sukeliančių veiksnių. Šiuolaikinės psichologijos mokslas siūlo nemažai atsipalaidavimo metodų ir technikų stresui mažinti, tačiau daugumos autorių tyrimai atlikti su sergančiaisiais, o tyrimų, analizuojančių jaunus ir santykinai sveikus žmones, yra mažai. Taip pat stokojama metodinių priemonių, ypač lietuvių kalba, parengtų remiantis nacionaliniais ir tarptautiniais mokslo laimėjimais, suteikiančių galimybę susipažinti su plačiai naudojamomis atsipalaidavimo technikomis ir jų taikymo principais. Tad šis leidinys padeda užpildyti mokomosios ir metodinės informacijos spragą. Metodinė priemonė skirta sveikatos psichologijos magistro studijų studentams ir kitiems specialistams, besidomintiems atsipalaidavimo metodais.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai
Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė ir kt.
Monografija

VDU, 2013
Apimtis: 302 p.
ISBN 978-9955-12-980-6 (spausdintas)

Anotacija
Rizikingas vairavimas yra viena iš sričių, kurioje taip pat dominuoja jauni žmonės. Tiek užsienio šalių, tiek Lietuvos mokslininkų duomenys bei statistiniai rodikliai patvirtina, kad jauni vairuotojai, ypač vyrai, labiausiai prisideda prie didelio avaringumo ir didelio mirčių skaičiaus keliuose. Siekdami suprasti ir paaiškinti šį reiškinį, psichologijos krypties mokslininkai domisi įvairiomis rizikingo vairavimo jauname amžiuje priežastimis bei galimybėmis keisti tokį nepalankų elgesį.
Monografijoje siekiama paaiškinti, kaip asmeninės vairuotojo charakteristikos prisideda prie keliuose nutinkančių nelaimių. Analizuojamas rizikingas vairavimas, kuris neretai priklauso nuo psichologinių priežasčių ir gerokai padidina riziką patekti į eismo įvykį.


Metodiniai nurodymai psichologijos bakalauro studijų kursinio ir baigiamojo darbų rašymui
Viktorija Čepukienė, Auksė Endriulaitienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2012
Apimtis: 48 p.
ISBN 978-9955-12-827-4 (internetinis)

Anotacija
Šioje metodinėje priemonėje pristatomi reikalavimai, keliami psichologijos bakalauro studijų studentų kursiniam ir baigiamajam darbams bei jų rengimo taisyklėms. Leidinys skirtas psichologijos krypties bakalauro studijų studentams, dėstytojams, kursinių, baigiamųjų bakalauro darbų vadovams, recenzentams.

                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Vaikų ir paauglių psichopatologija
Liuda Šinkariova
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-926-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-648-5 (spausdintas)

Anotacija
Vaiko ir paauglio psichopatologijos studijavimas – tai siekis sistemingai suprasti ir paaiškinti vaiko minčių, jausmų ir elgesio suderinamumą, tiksliai aprašyti ir adekvačiai interpretuoti individualius vaikų skirtumus. Šios mokomosios knygos tikslas – suteikti psichologijos studentams žinių apie vaikų ir paauglių psichinių procesų sutrikimus, šių sutrikimų klinikines apraiškas. Siekiant šio tikslo, kiekvieno vaikų psichikos sutrikimo priežastys ir pasekmės pateikiamos įvairiais aspektais: biologiniu, psichologiniu, socialiniu, nes psichika yra glaudžiai susijusi su asmenybės formavimusi, socialiniais-psichologiniais ir kultūriniais veiksniais.

                                              Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Psichologinių tyrimų duomenų analizė
Raimundas Vaitkevičius, Aušra Saudargienė
Praktikos darbai

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 128 p.
ISBN 978-9955-12-931-8 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-561-7 (spausdintas)

Anotacija
Praktikos darbų knygoje nagrinėjami sudėtingesni duomenų analizės metodai: neparametriniai kriterijai, ranginių ir nominalinių kintamųjų ryšio koeficientai, dispersinė analizė, kovariacinė, blokuotų duomenų dispersinė, tiesinė regresinė, psichologinių testų skalių standartizavimo ir patikimumo analizė. Knyga skirta studentams, pasirinkusiems bakalauro studijų programą, studijuojantiems antrąjį „Statistikos ir psichologinių tyrimų duomenų analizės“ kursą.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Psichologinės diagnostikos pagrindai
Aistė Pranckevičienė, Auksė Endriulaitienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 204 p.
ISBN 978-9955-12-539-6 (spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su psichologinės diagnostikos pagrindais. Leidinyje aptariama psichologinės diagnostikos samprata, taikymo sritys, psichologinės diagnostikos metodų istorinė raida, etiniai ir teisiniai klausimai psichologiniuose tyrimuose. Pristatomi psichologinių testų kūrimo principai, psichodiagnostiniams metodams keliami reikalavimai, skirtingų duomenų rinkimo metodų apžvalga. Pateikiami bendrieji psichologinio tyrimo organizavimo, atlikimo, duomenų interpretavimo ir aprašymo principai.


Psichologijos magistrantūros studentų praktikos organizavimo ir atlikimo metodika
Loreta Zajančkauskaitė, Ina Pilkauskienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 40 p.
ISBN 978-9955-12-936-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-308-8 (spausdintas)

Anotacija
Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie psichologijos magistrantūros studentų praktikos tikslus ir uždavinius, praktikos organizavimą, atlikimą, ataskaitos rengimą ir kitus aktualius klausimus.


Psichologijos bakalauro praktikos atlikimo, kursinio ir baigiamojo darbo rašymo metodiniai nurodymai
Auksė Endriulaitienė, Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Viktorija Čepukienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 96 p.
ISBN 978-9955-12-351-4 (spausdintas)

Anotacija
Šie metodiniai nurodymai apibrėžia pagrindines psichologijos studentų praktikos organizavimo ir vykdymo, kursinių darbų ir baigiamojo bakalauro darbo rengimo taisykles. Leidinys skirtas psichologijos krypties bakalauro studijų studentams, dėstytojams, kursinių, baigiamųjų bakalauro darbų vadovams, recenzentams. Tikimės, kad šie metodiniai nurodymai leis studentams aiškiau suvokti praktikos atlikimo, kursinių ir baigiamųjų darbų struktūrą, rengimo ir gynimo procedūrą, pasiruošti tolimesnėms studijoms, lavinti mokslinio darbo įgūdžius.


Kognityvinė psichologija. I dalis: Suvokimas ir atmintis
Vaclovas Martišius
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2008
Apimtis: 260 p.
ISBN 978-9955-12-912-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-133-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems „Kognityvinės psichologijos“ kurso dalis apie suvokimą, dėmesį ir atmintį. Knygoje pateiktos šiuolaikinės dėmesio, atpažinimo, atminties teorijos ir modeliai. Daug dėmesio sutelkiama į metodinius klausimus.


Psichologiniai sprendimų priėmimo ypatumai
Auksė Endriulaitienė, Vaclovas Martišius
Monografija

VDU leidykla, 2007 (2 leidimas)
Apimtis: 236 p.
ISBN 978-9955-12-895-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-158-0 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje pateikiama pagrindinių psichologinių sprendimų priėmimo ypatumų apžvalga, akcentuojant individualių sprendimų priėmimą, pristatomi autorių atlikto tyrimo rezultatai. Knyga skirta visiems besidomintiems kognityvine psichologija, žmonių mąstymo procesais bei sąsajomis tarp kognityvinės ir asmenybės psichologijos problemų.


Bendroji psichopatologija
Liudmila Šinkariova
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 84 p.
ISBN 978-9955-12-925-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-174-9 (spausdintas)

Anotacija
Mokomojoje knygoje nagrinėjami pojūčių, suvokimo, mąstymo, emocijų, valios, motorikos, kūno schemos, potraukių, dėmesio, atminties, savimonės, sąmonės sutrikimų simptomai bei sindromai. Šios knygos tikslas – padėti studijuojantiems psichologiją geriau suprasti ir įsisavinti bendrosios psichopatologijos žinias, taip pat palengvinti psichologams psichikos funkcijų sutrikimų klinikinės išraiškos studijas įgyvendinant psichologinės ir socialinės reabilitacijos principus, taikant psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemoje.


Asmenybės psichologija. Praktinės užduotys
Auksė Endriulaitienė, Aidas Perminas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 88 p.
ISBN 978-9955-12-896-0 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-169-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė papildo Vytauto Didžiojo universitete išleistą mokomąją knygą „Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas“, kurioje pateikiami teoriniai asmenybės psichologijos mokslo pagrindai. Pagrindinis šio leidinio tikslas – ugdyti praktinius studentų gebėjimus mokantis asmenybės teorijų. Šis leidinys padės geriau suprasti, įvertinti, palyginti asmenybės teorijas bei jų taikymo ribas.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai
Saulė Raižienė, Auksė Endriulaitienė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 112 p.
ISBN 978-9955-12-922-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-222-7 (spausdintas)

Anotacija
Metodinėje priemonėje apžvelgiama komandos ir komandinio darbo samprata, komandinio darbo privalumai ir trūkumai, analizuojami pagrindiniai komandinio darbo principai. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems psichologiją, tačiau tinka ir dėstytojams, psichologams praktikams, nes jame pateikiamos ne tik teorinės žinios, bet ir praktinės užduotys, leidžiančios įgyti įgūdžių, reikalingų formuojant efektyviai dirbančias komandas, organizuojant grupinį darbą ir mokant personalą.


Priklausomybės tyrimas
Ričardas Krištolaitis
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 68 p.
ISBN 978-9955-12-905-9 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-229-6 (spausdintas)

Anotacija
Mokomoji knyga parengta vadovėlių ir Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultete studentams skaitomų kursų „Priklausomybės tyrimas“ ir „Ekonometrika“ pagrindu.


Psichologijos kursinių ir magistro baigiamojo darbo rašymo metodiniai nurodymai
Loreta Bukšnytė, Evelina Kavaliauskaitė
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 38 p.
ISBN 978-9955-12-889-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-239-5 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta studijuojantiems psichologijos krypties magistrantūroje, taip pat dėstytojams, kursinių, baigiamųjų magistro darbų vadovams. Ja siekiama apibrėžti bendrus reikalavimus kursiniams ir baigiamiesiems psichologijos darbams, labiau susitelkiant į darbų rengimo principus ir struktūrą. Šie metodiniai nurodymai padės studentams aiškiau suvokti bendruosius reikalavimus, keliamus kursiniams ir baigiamiesiems darbams, ir parengti kokybiškesnį mokslinį darbą.


Statistika su SPSS psichologiniuose tyrimuose
Raimundas Vaitkevičius, Aušra Saudargienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2006
Apimtis: 224 p.
ISBN 978-9955-12-932-5 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-138-6 (spausdintas)

Anotacija
Daugiausiai dėmesio knygoje skiriama darbo su SPSS technikai ir psichologiniams tyrimams būdingų statistinių skaičiavimų pavyzdžių nagrinėjimui. Šią knygą geriausia skaityti prie kompiuterio, kurio ekrane matyti įjungtos SPSS programos langas. Ir ne tik skaityti, bet, svarbiausia, – atlikti knygoje pateikiamus pavyzdžius ir stengtis suprasti jų rezultatus.


Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas
Aidas Perminas, Antanas Goštautas, Auksė Endriulaitienė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 148 p.
ISBN 978-9955-12-919-6 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-011-8 (spausdintas)

Anotacija
Šios mokomosios knygos paskirtis dvejopa – tai medžiaga, naudotina supažindinant studentus su asmenybės sampratos ir teorijų įvairove psichologijos srityje. Taip pat knygoje asmenybės teorijos apžvelgiamos sveikatos aspektu.

                                             Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Kognityvinės vaiko raidos tyrimo užduotys
Sud. Bronislava Grigaitė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 48 p.
ISBN 978-9955-12-900-4 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-020-7 (spausdintas)

Anotacija
Mokymo priemonė yra Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete dėstomo „Vaiko psichologijos“ kurso dalis, skirta mokyklinės psichologijos magistrantams.


Tabako ir etanolio vartojimas 1972–2003 metais ir profilaktikos perspektyva
Antanas Goštautas
Mokslo studija

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 82 p.
ISBN 978-9955-12-897-7 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-013-4 (spausdintas)

Anotacija
Šios mokslo studijos tikslas – laikantis biopsichosocialinio modelio žmogaus elgesiui paaiškinti, apžvelgti įvairių Lietuvos socialinių-demografinių grupių santykio su rūkymu profilį ir jo pokyčius 1972–2003 metais, patikslinti tabako rūkymo sąsajas su alkoholinių gėrimų ir kitų narkotinių medžiagų vartojimu, nustatyti rūkymo padarinių įtaką ankstyvai mirčiai ir šiame kontekste apžvelgti veiksnius, galinčius paskatinti atsisakyti rūkyti, bei rūkymo profilaktikos perspektyvą.


Bendravimo įgūdžių ugdymas intensyvaus mokymo stovykloje „Sniego gniūžtė“
Antanas Goštautas, Ina Pilkauskienė, Rasa Markšaitytė, Laura Šeibokaitė
Mokymo priemonė

VDU leidykla, 2002
Apimtis: 32 p.
ISBN 978-9955-530-32-4 (spausdintas)


Anotacija
Mokymo priemonėje aprašyta pradinio Bendravimo psichologijos mokyklos etapo – intensyvaus mokymo stovyklos organizavimas ir veiklos principai. Ši mokymo priemonė skirta studentams psichologams, sprendžiantiems moksleivių bendravimo ir su tuo susijusias problemas, intensyvaus mokymo prevencinių stovyklų, grindžiamų psichologijos mokymu, organizatoriams ir moksleiviams – mažų grupių vadovams.


Psichologijos įvadas
Visvaldas Legkauskas
Paskaitų medžiaga

VDU leidykla, 2001
Apimtis: 200 p.
ISBN 978-9986-501-60-1 (spausdintas)

Anotacija
Ši paskaitų medžiaga yra mokomoji priemonė, skirta psichologijos studentams. Joje schematiškai pateikiamos pagrindinės psichologijos sąvokos, teorijos ir problemos, praleidžiant paskaitose vykstančią smulkesnę jų analizę ir aiškinimą.


Socialinės kompetencijos psichologiniai kriterijai ir vertinimas
Lietuvos studentų tyrimas
Rosita Lekavičienė
Monografija


VDU leidykla, 2001
Apimtis: 188 p.
ISBN 9986-501-93-8 (spausdintas)

Anotacija
Monografijoje autorė, remdamasi tyrimo duomenimis, aprašo socialinės kompetencijos psichologinius kriterijus ir vertinimą. Metodinį tyrimo pagrindą sudaro socialinė-kognityvinė teorija. Parengtos rekomendacijos studentų socialinės kompetencijos ugdymui galėtų būti naudingos specialistams, sprendžiantiems studentų socialinio elgesio problemas.