Angliškai

Teisė


Teisininkų profesinė etika
Julija Kiršienė, Vygantas Malinauskas, Paulius Astromskis, Linas Meškys, Paulius Čerka, Edita Gruodytė, Mindaugas Šimonis
Vadovėlis
 

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018
Apimtis: 320 p.
 
ISBN 978-609-467-351-1 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-350-4 (internetinis)
https://doi.org/10.7220/9786094673504

Anotacija
Ši knyga yra pirmasis Lietuvoje teisininkų etikai skirtas vadovėlis. Vadovėlyje, kurį sudaro šeši skyriai, aptariami skirtingų teisinių profesijų etikos standartai, ypatingas dėmesys skiriamas advokato profesijai, pateikiamos ištraukos iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitinį, kritinį mąstymą. Vadovėlį parengė mokslininkai ir praktikai, turintys įvairios teisinio darbo patirties, o tai papildo teorines nuostatas praktiniais pavyzdžiais. Be to, analizuojant atskiras temas, tai stengiamasi atskleisti kuo platesniame pasauliniame kontekste, lyginama su JAV ir Europos valstybių patirtimi. 
                                            Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace Cris).

Teisininkų etika 
Nuo status quo pavyzdinio modelio link
Edita Gruodytė, Tomas Berkmanas, Julija Kiršienė, Stefan Kirchner, Silvija Gervienė, Charles F. Szymanski, Simona Žižienė, Tomas Veršinskas, Vygantas Malinauskas
Kolektyvinė monografija
 

VDU, 2016
Apimtis: 564 p.

ISBN 978-609-467-249-1 (internetinis)
 

Anotacija
Monografijoje pristatomas VDU teisės fakulteto mokslininkų 2012–2014 metais vykdytas projektas „Teisininkų etikos reglamentavimo bei etinio ugdymo tobulinimo koncepcija“, kurio pagrindu pirmą kartą Lietuvoje sisteminiu, išsamiu ir lyginamuoju aspektu buvo tiriama teisininkų etikos, garbės teismų praktikos ir etinio ugdymo reglamentavimo problematika. Monografijoje pateikiami susisteminti ir išanalizuoti tyrimo rezultatai. VDU Teisės fakulteto autorių kolektyvo leidinys skirtas teisininkų bendruomenei, studentams, teisininkų savivaldos organizacijoms, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovams bei plačiajai visuomenei.


Administracinė teisė
Linas Meškys
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 51 p.
ISBN 978-9955-12-451-1 (spausdintas)

Anotacija
Ši metodinė priemonė skirta Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto vientisųjų teisės studijų trečiojo kurso studentams.


Teisės dalyko dėstymo metodika
Tomas Berkmanas
Metodinė priemonė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 28 p.
ISBN 978-9955-12-452-8 (spausdintas)

Anotacija
Šios metodinės priemonės paskirtis – pateikti teisės, kaip socialinių mokslų krypties alternatyvaus įvadinio dalyko, dėstymo metodiką. Dalykas turėtų būti dėstomas pirmojo arba antrojo kurso pirmosios (bakalauro) studijų pakopos studentams.


Šiuolaikinis nusikalstamumas
Christian A. Fisanick, Peter Csonka, Paulius Docka, Julius Bernatonis, Girius Ivoška, red. Tadas Klimas
Straipsnių rinkinys


VDU leidykla, 2002
Apimtis: 210 p.
ISBN 9955-530-00-6 (spausdintas)

Anotacija
Knygoje publikuojami straipsniai nusikalstamumo tema: nusikaltimų pobūdžiai, atsakomybė.Daug dėmesio skiriama nusikaltimams kibernetinėje erdvėje.