Angliškai

Viešoji komunikacija


Integruotosios marketingo komunikacijos
Arvydas Bakanauskas
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2011
Apimtis: 256 p.
ISBN 978-9955-12-741-3 (internetinis)

Anotacija
Mokomosios knygos paskirtis – padėti studentams studijuoti integruotųjų marketingo komunikacijų procesus, integruotųjų marketingo komunikacijų strategijos sudarymo principus, reklamos kampanijos planavimą, asmeninio pardavimo, pardavimo skatinimo ir populiarinimo, ryšių su visuomene, tiesioginio marketingo ir interaktyviojo / interneto marketingo veiklos taktikas.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste
Sud. Nijolė Petkevičiūtė
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2010
Apimtis: 134 p.
ISBN 978-9955-12-586-0 (spausdintas)


Anotacija
Mokomoji knyga visų pirma skirta VDU besimokantiems studentams, siekiantiems pagilinti žinias dėstomo dalyko „Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste“ tema. Šios knygos paskirtis – padėti studentams geriau įsisavinti dalyko turinį ir ugdyti gebėjimus asmeninei tarpkultūrinei kompetencijai vystyti. Knygoje pristatomi šiandien aktualūs tarpkultūrinės įvairovės valdymo, komunikavimo ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtros klausimai globalioje aplinkoje.


Interpersonal and Cross-Cultural Communication
Nijolė Petkevičiūtė

VDU leidykla, 2009
Apimtis: 80 p.
ISBN 978-9955-12-553-2 (spausdintas / Print)

Anotacija / Abstract
Tarpkultūrinė komunikacija yra svarbi tarptautiniam verslui, nes analizuoja, kaip skirtingų kultūrų, įsitikinimų ir religijų žmonės buriasi kartu dirbti ir bendrauti vieni su kitais. Šio leidinio tikslas yra pristatyti komunikacijos procesą ir pagrindinius komunikacinius įgūdžius pasauliniame kontekste.

Intercultural communication is of importance to international businesses as it examines how people from different cultures, beliefs and religions come together to work and communicate with each other. The purpose of this text is to introduce the communication process and basic communication skills in global context.


Spaudos tekstų žanrai
Rūta Marcinkevičienė
Vadovėlis

VDU leidykla, 2007
Apimtis: 148 p.
ISBN 978-9955-12-194-7 (spausdintas)


Anotacija
Vadovėlio paskirtis – supažindinti studentus su įvairiomis teksto analizės kryptimis, apimančiomis kelias humanitarines disciplinas: teksto lingvistiką, žanro teoriją, diskurso analizę, semantiką, pragmatiką, lingvistinį sąmoningumą ir kritinį mąstymą. Vadovėlis yra apžvalginio pobūdžio, skirtas padėti lengviau skaityti ir suvokti kitų autorių knygas, nes visas aptariamas teorijas siekiama susisteminti, sujungti į vieną visumą, skirtą žanrinei diskurso analizei. Taip siekiama ugdyti gebėjimą analizuoti tekstus, remiantis jų struktūra, kalbine raiška ir sąsajomis su kontekstu, taip pat lavinti. Vadovėlis galėtų būti naudojamas atskiruose humanitarinių mokslų filologijos ar socialinių mokslų komunikacijos ir informacijos krypties programų, žurnalistikos arba viešosios komunikacijos kursuose.

                                           Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).


Marketingo komunikacija
Arvydas Bakanauskas
Mokomoji knyga

VDU leidykla, 2004
Apimtis: 138 p.
ISBN 978-9955-12-879-3 (internetinis)
ISBN 978-9955-12-029-0 (spausdintas)

Anotacija
Ši mokomoji knyga skirta visų pirma bakalauro studijų studentams, studijuojantiems dalyką „Rinkodaros komunikacijos“, joje pristatomi paskaitų metu nagrinėjami klausimai. Mokomosios knygos paskirtis – padėti studentams pasiekti dalyko aprašyme nurodytą tikslą – studijuoti integruotosios rinkodaros komunikacijos procesus, integruotosios rinkodaros komunikacijos strategijos sudarymo principus, reklamos kampanijos planavimą, asmeninio pardavimo, pardavimo skatinimo ir populiarinimo bei ryšių su visuomene veiklos taktikas.