Greitosios nuorodos

Quick links

Printing service order


  VMU department* / VDU padalinio pavadinimas

  Name of the customer* / Užsakovo pareigos, vardas, pavardė

  Phone No* / Telefono nr.

  E-mail* / Užsakovo el. paštas

  Your outsourced work

  Please to print (briefly describe the service and product)* / Prašau atspausdinti (trumpai aprašyti paslaugą ir gaminį)

  Print run* / Tiražas

  Print size / Spaudos formatas (A4; A3; A2; A1)

  Product size* / Gaminio formatas (mm, cm, laikmena)

  Printing (one-sided / two-sided) / Spauda (vienpusė / dvipusė)

  Paper (color) / Popierius (rūšis, spalva)

  The thickness of the paper / Popieriaus storis (g / kv. m)

  Folding / Lankstymas

  Lamination / Laminavimas (matinis, blizgus, faktūrinis)

  Cutting, trimming, cutting to size / Pjovimas, karpymas, apipjovimas pagal formatą

  Binding (canal binding, spiral binding, other) / Įrišimas (segimas sąsiuviniu, spirale, kanaliniu aplanku)

  Sewing (number of bows) / Siuvimas (lankų skaičius)

  Gluing / Klijavimas

  Other (editing, layout, translation, etc.) / Kiti darbai (redagavimas, maketavimas, vertimas ir kt.)

  Cost of works / Darbų kaina (Eur)

  Source of funding and funds* / Finansavimo šaltinis

  Position, name and surname of the person responsible for financing* / Už finansavimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

  Preferred date of receipt* / Pageidaujamas darbų atlikimo terminas (nurodyti datą)

  Notes / Pastabos

  Attach files / Pasirinkti failus (jei siunčiate daug failų juos suarchyvuokite)

  * required

   

   

   

   

  necessarily