Greitosios nuorodos

Quick links

Printing service order

VMU department* / VDU padalinio pavadinimas

Name of the customer* / Užsakovo pareigos, vardas, pavardė

Phone No* / Telefono nr.

E-mail* / Užsakovo el. paštas

Your outsourced work

Please to print (briefly describe the service and product)* / Prašau atspausdinti (trumpai aprašyti paslaugą ir gaminį)

Print run* / Tiražas

Print size / Spaudos formatas (A4; A3; A2; A1)

Product size* / Gaminio formatas (mm, cm, laikmena)

Printing (one-sided / two-sided) / Spauda (vienpusė / dvipusė)

Paper (color) / Popierius (rūšis, spalva)

The thickness of the paper / Popieriaus storis (g / kv. m)

Folding / Lankstymas

Lamination / Laminavimas (matinis, blizgus, faktūrinis)

Cutting, trimming, cutting to size / Pjovimas, karpymas, apipjovimas pagal formatą

Binding (canal binding, spiral binding, other) / Įrišimas (segimas sąsiuviniu, spirale, kanaliniu aplanku)

Sewing (number of bows) / Siuvimas (lankų skaičius)

Gluing / Klijavimas

Other (editing, layout, translation, etc.) / Kiti darbai (redagavimas, maketavimas, vertimas ir kt.)

Cost of works / Darbų kaina (Eur)

Source of funding and funds* / Finansavimo šaltinis

Position, name and surname of the person responsible for financing* / Už finansavimą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė

Preferred date of receipt* / Pageidaujamas darbų atlikimo terminas (nurodyti datą)

Notes / Pastabos

Attach files / Pasirinkti failus (jei siunčiate daug failų juos suarchyvuokite)

 

 

 

 

necessarily