Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Paslaugos

Universiteto Leidybos centre teikiamos teksto stiliaus, kalbos ir terminijos redagavimo, vertimo, maketavimo, spaudos ir apdorojimo, poligrafijos paslaugos.

  • Spausdinamos vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai, kalendoriai, plakatai (A3-A0) bei kiti spalvoti ir nespalvoti spaudiniai. Nedideliais tiražais (1–300 egz.) spausdinamos ir įrišamos knygos minkštais ir kietais viršeliais.
  • Studentai gali atsispausdinti, įsirišti, nuskenuoti ar įrašyti į laikmeną savo darbus, įsigyti atspausdintos papildomos mokomosios medžiagos.
  • Čia taip pat vykdomos konsultacijos visais su leidyba ir spauda susijusiais klausimais, rengiamos leidybos sąmatos projektams, patariama dėl straipsnių sklaidos CEEOL, EBSCO ir kitose duomenų bazėse.