Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kunigas, sociologas, ekonomistas, mokslų daktaras, profesorius Fabijonas Kemėšis (1880–1954). Bibliografija

Parengė Algirdas Juozas Motuzas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2021

Anotacija

Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie kunigo, sociologo, ekonomisto, mokslų daktaro, profesoriaus, lietuvių visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje Šv. Povilo bažnyčios rektoriaus, Sibiro kankinio Fabijono Kemėšio gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys. Profesorius buvo labai aktyvus publicistas. Mūsų žiniomis, parašė ir išleido 42 knygas ir brošiūras. Skaitytojas ras žinių apie išlikusius, Lietuvos bibliotekose saugomus 34 profesoriaus rankraščius. Iš viso leidinyje pateikta 1480 bibliografinių aprašų.

Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint dviejų profesorių jubiliejines datas: 2020 m. – prof. F. Kemėšio 140-tosios gimimo metinės; 2021 m. rudenį būtume sulaukę prof. M. Treinio 80-mečio.