Greitosios nuorodos

Quick links

All books

Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių projektai Lietuvoje 2023

Sudarytoja Živilė Černiauskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau

Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje: skaitmeninė integruoto ugdymo(si) priemonė (SIUP)

Sud. Raimonda Ragauskienė, autoriai: Žydronė Kolevinskienė, Raimonda Ragauskienė ir kt.

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau

Vaižganto asmuo ir kūryba: krikščionybės ir modernybės sąveika

Gitana Vanagaitė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau

Visatos vyksmas ir ugdymas(is)

Augustinas Dainys

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau

Sugrįžusi atmintis. Kauno bernardinių istorija ir vienuolyno ansamblis XVI a. pab. – XIX a.

Vaida Kamuntavičienė, Aušra Vasiliauskienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau

Kauno istorija. II tomas. Nuo 1655 iki 1795 metų

Zigmantas Kiaupa, Liudas Glemža

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2023


Plačiau