Greitosios nuorodos

Quick links

All books

Užsienio lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM: tarnystės Bažnyčiai ir Tėvynei kelias

Artūras Grickevičius

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Apiterapija

Atsakingasis redaktorius prof. dr. Kemal ÇELİK

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Baltijos rytai. Italų žvilgsniai į Lietuvą, Latviją ir Estiją 1918–2018

Andrea Griffante

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Tarp minties ir politinio veiksmo: Algirdo Juliaus Greimo laiškai (1946-1954)

Sudarytojai Egidijus Aleksandravičius ir Daiva Dapkutė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Automatines vairavimo sistemos ir telemetrija žemės ūkyje

Antanas Juostas, Eglė Jotautienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovai: istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai

Alfonsas Motuzas

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Mokslininko intelektinė lyderystė aukštajame moksle: poreikis, veiksniai ir iššūkiai

Vilma Žydžiūnaitė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį!

Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Aleksejs Percovs

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Dvasios niekšybė: moralinės vaizduotės tyrimai

Gintautas Mažeikis

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Kauno miestiečių elito kaita 1764-1831 metais

Remigijus Civinskas, Liudas Glemža

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Kuršių nerija lietuvių literatūroje: kultūros atminties paradigmos

Aurelija Mykolaitytė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys

Eugenijus Danilevičius

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Teisininkų profesinė etika

Julija Kiršienė ir kt.

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Tarpkultūrinių ryšių ir lyginamosios intelektinės istorijos takoskyra

Rio Kodžima

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2019


Plačiau

Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej / Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovo maldynas ir giesmynas

Alfonsas Motuzas

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Vadovavimas ir auklėjimas: kartu ar atskirai?

Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau

Organizacijų valdymas neapibrėžtumų aplinkoje: teorija ir praktika

Giedrius Jucevičius ir kt.

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2017


Plačiau

Pradedančiųjų vairuotojų psichologinės charakteristikos ir jų svarba kelių eismo taisyklių pažeidimams

Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė ir kt.

Leidykla: Vytauto Didžiojo universitetas, Išleidimo metai: 2018


Plačiau