Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Apie mus

Misija

Universiteto leidybos misija – skatinti Universiteto mokslo ir studijų darbų leidybą, teikti ir koordinuoti efektyvias su leidyba susijusias paslaugas, organizuoti ir užtikrinti leidinių prieinamumą, apskaitą, platinimą, sklaidą ir išsaugojimą pažangiais leidybos, kaupimo, prieigos, sklaidos ir saugojimo būdais, siekiant geriau tenkinti akademinės bendruomenės mokslinės komunikacijos poreikius.

Uždaviniai:

  • Užtikrinti modernią tradicinę ir elektroninę Universiteto leidybą.
  • Veiksmingai koordinuoti leidybos procesą.
  • Organizuoti ir užtikrinti Universiteto leidinių sklaidą, platinimą (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje), didinti Universiteto mokslinės produkcijos matomumą ir panaudojimą.
  • Užtikrinti Universiteto mokslininkams ir studentams nemokamą prieigą prie Universiteto informacijos išteklių, plėtoti Universiteto atvirąją prieigą prie informacijos (Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema (VDU CRIS), atvirosios prieigos mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema (Open Journal System).
  • Teikti operatyvias leidybos, spaudos, kopijavimo ir įrišimo paslaugas.
  • Tvarkyti ISSN, ISBN, ISMN, DOI ir kitus būtinus Universiteto leidžiamų kūrinių registrus.
  • Racionaliai naudoti leidybos įrangą bei priemones, tvarkyti leidinių apskaitą.