Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Dalyvavimas

Dalyvavimas organizacijų ir projektinėje veikloje

  • 2022 m. balandžio 29 d., Nacionalinės bibliotekų savaitės metu, LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko Knygų dovanų mugė Ukrainai paremti. Renginyje dalyvavo 20 mokslo ir atminties institucijų bei leidyklų, padovanota daugiau nei penki šimtai įvairaus žanro ir turinio knygų. Vienas šios akcijų dalyvių – ir Vytauto Didžiojo universiteto Leidybos centras. Mugės lankytojai rinkosi jiems patinkančius leidinius ir aukojo Ukrainą remiančiam fondui „Stiprūs kartu“. Organizacijos lyderio Edmundo Jakilaičio teigimu, surinkti pinigai bus skirti ukrainiečių pabėgėlių maitinimui organizuoti Lenkijos–Lietuvos pasienyje.
  • 2016–2019 m. Universitetas su Lietuvos mokslų akademija ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). Planuojama išleisti mokslo žurnalus: „Darbai ir dienos“, „Soter“, „Darnioji daugiakalbystė“ ir „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“. DAUGIAU
  • 2012 m. sausio 12 d. Universitetas pasirašė narystės sutartį su „Publishers International Linking Association“ (PILA) ir naudojasi organizacijos CrossRef paslaugomis. Ši organizacija leidėjams siūlo naujausius technologinius sprendimus ir pagalbą diegiant elektroninę leidybą (daugiau informacijos apie CrossRef rasite čia). Taip pat Universitetas naudojasi paslauga CrossCheck, kuri leidėjams suteikia galimybę patikrinti, ar pateiktuose rankraščiuose nėra tekstų sutapties ne tik pasauliniame tinkle, bet ir Universiteto duomenų bazėse.
  • 2011–2013 m. buvo įgyvendinamas projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002, prioritetas – VP1-3 Tyrėjų gebėjimo stiprinimas). Išleisti šie periodiniai mokslo žurnalai: „Meno istorija ir kritika“ (3 numeriai), „Darbai ir dienos“ (6 numeriai), „Soter“ (12 numerių), „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ (12 numerių).
  • Nuo 2005 m. Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys bei vienas iš steigėjų.