Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Dalyvavimas

Dalyvavimas organizacijų ir projektinėje veikloje

  • 2016–2019 m. Universitetas su Lietuvos mokslų akademija ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). Planuojama išleisti mokslo žurnalus: „Darbai ir dienos“, „Soter“, „Darnioji daugiakalbystė“ ir „Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai“. DAUGIAU
  • 2012 m. sausio 12 d. Universitetas pasirašė narystės sutartį su „Publishers International Linking Association“ (PILA) ir naudojasi organizacijos CrossRef paslaugomis. Ši organizacija leidėjams siūlo naujausius technologinius sprendimus ir pagalbą diegiant elektroninę leidybą (daugiau informacijos apie CrossRef rasite čia). Taip pat Universitetas naudojasi paslauga CrossCheck, kuri leidėjams suteikia galimybę patikrinti, ar pateiktuose rankraščiuose nėra tekstų sutapties ne tik pasauliniame tinkle, bet ir Universiteto duomenų bazėse.
  • 2011–2013 m. buvo įgyvendinamas projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002, prioritetas – VP1-3 Tyrėjų gebėjimo stiprinimas). Išleisti šie periodiniai mokslo žurnalai: „Meno istorija ir kritika“ (3 numeriai), „Darbai ir dienos“ (6 numeriai), „Soter“ (12 numerių), „Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai“ (12 numerių).
  • Nuo 2005 m. Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys bei vienas iš steigėjų.