Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidybos paslaugos

Teksto stiliaus, kalbos ir terminijos redagavimo, vertimo, maketavimo, spaudos ir apdorojimo, poligrafijos paslaugos, atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir kitas sąlygas, teikiamos Universiteto Leidybos centre arba perkamos viešųjų pirkimų būdu. Jei leidybos paslaugos yra perkamos, Leidybos centras koordinuoja paslaugos pirkimą iš konkursą laimėjusios įmonės.

Bakalaurantų ir magistrantų darbų įrišimo paslauga

Dėl bakalaurantų ir magistrantų darbų spausdinimo ir įrišimo paslaugų tartis telefonu (+370 37) 752 210 ir el. paštu leidyba@vdu.lt arba 123 kab.
Informaciją apie baigiamųjų darbų parengimą ir įforminimą rasite Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos apraše.

Redagavimas

Kalbos, stiliaus ir terminijos redagavimas – vienas svarbiausių leidinio rengimo etapų.
Teksto redagavimo paslaugos teikiamos Universiteto Leidybos centre arba, atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir kitas sąlygas, jas teikia viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs paslaugos teikėjas. Leidybos centras koordinuoja paslaugos teikimą. Centro redaktoriai atlieka ekspertinį jau suredaguoto teksto įvertinimą bei kitus Universiteto vidaus poreikius atitinkančius redagavimo darbus.

Maketavimas

Dizainas – tai kūrybinis piešimo ir techninio projektavimo procesas, kurio metu sukuriama leidinio išvaizda iš nuotraukų, teksto ir kitų detalių.

Maketavimas – tai spaudai ruošiamo būsimo leidinio maketo sukūrimas specializuotomis kompiuterinėmis programomis, išdėstant užsakovo pateiktą arba dizainerio sukurtą tekstinę ir vaizdinę informaciją, taip pat jau sukurto maketo paruošimas spaudai.

Dizaino ir maketavimo paslaugas teikia Leidybos centras arba, atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir kitas sąlygas, viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs paslaugos teikėjas. Leidybos centras koordinuoja paslaugos teikimą.

Vertimas

Vertimo iš lietuvių kalbos į anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų kalbas bei iš anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą paslaugas teikia viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs paslaugos teikėjas. Leidybos centras koordinuoja paslaugos teikimą.

Spausdinimas ir poligrafija

Spausdinimo ir poligrafijos paslaugas teikia bei kitus darbus atlieka ir paslaugos teikimą koordinuoja Leidybos centras arba, atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir kitas sąlygas, viešąjį pirkimo konkursą laimėjęs paslaugos teikėjas.

Centro darbuotojai Universitetui pagal jo vidaus poreikius bei kitiems užsakovams taip pat teikia smulkiosios spaudos ir mažo tiražo spausdinimo, kopijavimo, poligrafijos paslaugas. Dėl jų kreiptis čia.

Sandėliavimas

Sandėliavimas – tai galimybė tam tikrą laiką saugoti (Studentų g. 11, 154 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 32 79 74) Universitete išleistus leidinius. Dėl leidinių sandėliavimo klauskite čia.

Leidybos paslaugos ir įkainiai

Viešųjų pirkimų ir teisės departamente ir Leidybos centre rasite informaciją apie teikiamų paslaugų sąlygas bei įkainius.