Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidybos tvarka

Autorius, norėdamas išleisti mokslo kūrinį, turi pateikti:

1. Paraišką;

2. Kūrinio elektroninę versiją ir spaudai tinkamos kokybės iliustracijas (jeigu jų yra, pateikti atskirai; žr. Rankraščio pateikimas ir reikalavimai);

3. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą su rekomendacija išleisti kūrinį;

4. Recenzijas. Leidinius recenzuoja du Fakulteto tarybos paskirti mokslininkai. Atsižvelgiant į leidinio pobūdį taikomi šie reikalavimai:

  • Abu mokslo monografijos ar mokslo studijos recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities pripažinti mokslininkai kaip ir autorius, bet iš kitų mokslo ir studijų institucijų (humanitarinių ir socialinių mokslų srities monografijų bent vienas recenzentas turi būti iš kitos institucijos). Mokslo monografija ar mokslo studija užsienio kalba turi būti recenzuojama užsienio mokslininkų.
  • Abu straipsnių rinkinio ar šaltinio publikacijos recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities pripažinti mokslininkai.
  • Vienas vadovėlio recenzentas turi būti tos pačios, kaip ir autorius, mokslo srities profesorius, bent vienas recenzentas turi būti iš kitos mokslo ir studijų institucijos.
  • Abu mokomosios priemonės recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities mokslininkai, einantys lektoriaus, docento ar profesoriaus pareigas.

Autoriui pristačius reikalingus dokumentus, Universitetas su autoriumi sudaro sutartis:

1. Kūrinio leidybos sutartį;

2. Knygos PDB leidybos licencinę sutartį (PDB – publikacijų duomenų bazė), jei autorius pageidauja skelbti elektroninį dokumentą Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS).

3. Atvirosios prieigos knygos leidžiamos pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licencijas.

Periodiniai mokslo leidiniai:

1. Redakcinės kolegijos, leisdamos periodinius mokslo leidinius, remiasi ilgalaikėmis leidybos sutartimis, sudarytomis su Universitetu;

2. PDB leidybos licencinė sutartis su periodiniu mokslo leidiniu sudaroma, jei redakcinės kolegijos pageidauja elektroninį leidinį skelbti VDU CRIS.

 

Informaciją apie PDB leidybos licencinės sutarties sąlygas rasite čia arba (AUTORIUI / Dokumentai).

Klausimus, pageidavimus ir pasiūlymus prašome rašyti skiltyje „Klauskite“ ir siųsti Leidybos centrui arba susisiekite su mumis nurodytais kontaktais.