Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Doktorantams

Parengta daktaro disertacija turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Informacija doktorantams; informacija anglų kalba. Daugiau informacijos teikia Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros mokykla.

Doktorantai, norintys spausdinti disertaciją ir (pagal seną reglamentą) disertacijos santrauką, turi pateikti Leidybos centrui*:

  • Rektoriaus įsakymo dėl doktoranto disertacijos gynimo tarybos sudarymo kopiją;
  • prašymą dėl disertacijos ir disertacijos santraukos spausdinimo (prašymo forma);
  • disertacijos ir santraukos maketus, atitinkančius daktaro disertacijos ir jos santraukos teksto rengimo spaudai reikalavimus.

Pagalbiniai dokumentai disertacijai parengti:

*Kontaktai: tel. (8 37) 32 79 74 (vid. 5404), el. paštas: leidyba@vdu.lt, adresas: Studentų g. 11, 123 kab., Akademija, 53361 Kauno r.