Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

D.U.K

  • NORĖČIAU IŠLEISTI MONOGRAFIJĄ. Į KĄ MAN KREIPTIS?

Ateikite į Leidybos centrą. Atsineškite leidinio rankraščio elektroninę versiją, naudojamos vaizdinės medžiagos failus ir reikiamus dokumentus (leidinio paraišką, Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą ir recenzijas). Visus klausimus galite suderinti el. paštu leidyba@vdu.lt, paskambinę mums telefonu (8 37) 32 78 08 arba užėję adresu Studentų g. 11, 120 kab., 114 kab., Akademija, Kauno r.

  • AR GALIU ATNEŠTI JAU SUREDAGUOTĄ RANKRAŠTĮ?

Taip, galite, bet kartu turite pateikti redaktoriaus pasirašytą dokumentą, kuriame būtų nurodyta jo vardas ir pavardė, kompetencijos ir prisiimama atsakomybė už teksto kokybę. Po to Leidybos centro redaktorius atliks rankraščio ekspertizę ir nuspręs, ar kūrinys atitinka lietuvių bendrinės kalbos reikalavimus.

  • AR GALIU ATNEŠTI JAU SUREDAGUOTĄ IR SUMAKETUOTĄ RANKRAŠTĮ, KURĮ REIKIA TIK IŠSPAUSDINTI?

Galite. Leidybos centro atsakingi darbuotojai atliks Jūsų rankraščio redagavimo ir maketavimo darbų ekspertizę ir nustatys, ar jis tinkamas išleisti.

  • KAS MAN SUDARYS ASMENVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĘ?

Rodyklę sudarys maketuotojas, tačiau prašome pateikti vardų, kuriuos norite įtraukti į rodyklę, sąrašą, taip pat nurodyti visas jų formas, kokios turėtų būti pateiktos rodyklėje.

  • KIEK IŠLEISTOS KNYGOS EGZEMPLIORIŲ AUTORIUS GALI GAUTI?

Dėl išleistos knygos egzempliorių autorius turėtų kreiptis į Leidybos centrą.

  • KIEK NAUJO LEIDINIO EGZEMPLIORIŲ SKIRIAMA VDU BIBLIOTEKAI?

Leidybos centro atsakingas darbuotojas konsultuojasi su Bibliotekos Informacijos išteklių formavimo skyriaus vedėja ir perduoda autoriui žinią apie leidinio poreikį ir pageidaujamą egzempliorių skaičių. Jei autorius su juo nesutinka, Leidybos centro darbuotojas suderina šį klausimą, kad abi pusės būtų patenkintos.

  • KAS PERDUODA NAUJO LEIDINIO PRIVALOMUOSIUS EGZEMPLIORIUS BIBLIOTEKOMS IR KIEK JŲ REIKIA PERDUOTI?

Privalomuosius naujo leidinio egzempliorius perduoda Leidybos centro materialiai atsakingas darbuotojas, sudaręs leidinio perdavimo–priėmimo aktą. Jei leidinys išleistas 101 egz. ir didesniu tiražu, privaloma perduoti 5 egzempliorius, jei leidinio tiražas yra iki 100 egz. – 2 egzempliorius.

  • NORIU ATSPAUSDINTI 100 VNT. LANKSTINUKŲ. Į KĄ MAN KREIPTIS?

Leidybos centro puslapyje užsisakykite spaudos paslaugą (žr. Paslaugos -> Spaudos paslaugų užsakymas). Visus klausimus galite suderinti el. paštu leidyba@vdu.lt, vidaus tel. 2210, telefonais (8 37) 75 22 10, (8 37) 75 23 95, (8 37) 32 79 74 arba užėję adresu Studentų g. 11, 123 kab., Akademija, Kauno r.

  • KAIP GALIMA GAUTI PRIEIGĄ PRIE VDU ELEKTRONINIŲ LEIDINIŲ?

Universiteto leidinių galima rasti šiuose atvirosios prieigos ištekliuose: Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), Vytauto Didžiojo universiteto elektroniniai žurnalai, elektroninės knygos (eBooks), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Books (DOAB).