Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Dalyvauta darbuotojų mokymosi fizinio mobilumo veikloje pagal „Erasmus+“ programą

2019 m. gruodžio 1–5 d. dalyvauta darbuotojų mokymosi fizinio mobilumo veikloje pagal „Erasmus+“ programą.

Lankytasi Daugpilio universiteto akademinėje leidykloje „SAULE“, dalyvauta susitikimuose šio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvių literatūros ir kultūros bei Latvių kalbos katedrose su jų vadovėmis doc. Rudīte Rinkeviča bei prof. Vilma Šaudiņa.

Studijų departamente su prorektore studijoms profesore Maija Burima aptartos mokslo žurnalų leidybos tradicijos ir naujovės.

Bibliotekoje darbuotojos papasakojo apie mokslo informacijos viešinimą ir sklaidą.
Tarptautinių ryšių skyriuje diskutuota apie universiteto darbuotojų dalyvavimą įvairiose tarptautinėse mainų programose.

Aplankytų padalinių vadovai pasidalijo patirtimi, priimtų veiklos sprendimų ir mokslo žurnalų leidybos aktualijomis, rekomendacijomis.

Tokios viešnagės skatina aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, kultūrinius mainus, įgalina ir motyvuoja aktyviai dalyvauti universiteto akademiniame gyvenime.

Akimirkos iš susitikimų Daugpilio universitete Latvijoje: