Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

50 idėjų mokymuisi su Ozobot robotu

Olia Samėnienė, Vilma Krasauskaitė, Erika

Vytauto Didžiojo universitetas, 2023

Anotacija

Metodinė priemonė „50 idėjų mokymuisi su Ozobot robotu“, skirta pradinių klasių mokiniams ir mokytojams, yra inovatyvi ir savalaikė, parodanti, kaip galima ugdymo procese pradinėse klasėse integruoti skaitmeninės kompetencijos, paremtos programavimo pradžiamoksliu, ugdymą. Svarbu paminėti, kad visos 50 veiklų, kurios rekomenduojamos, yra išbandytos praktiškai ir tiesiogiai susietos su pradinio ugdymo turiniu (pagal atnaujintą Bendrąją programą, 2022). Be to, parodoma, kad Ozobot robotai gali būti taikomi visų dalykų pamokose (lietuvių kalbos, matematikos, gamtamokslinio ir visuomeninio ugdymo, anglų kalbos, muzikos, etikos, dailės ir kt.). Leidinyje suprantamai ir aiškiai pristatomi robotai, aprašytos jų funkcijos, programavimo ir priežiūros galimybės. Ypač svarbūs yra veiklos lapai, kurie jau sukurti leidinio autorių. Šiuos vaizdingus lapus kiti mokytojai galės tik atspausdinti ir taikyti ugdymo procese, mokytis programuoti kartu su mokiniais. Šis leidinys yra tinkamų instrumentų, pritaikytų ugdymo turinio mokymuisi, kurių dažnai stokoja ugdytojai, pavyzdys.

Daugiau