Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bendrinės lietuvių kalbos skiemuo

Asta Kazlauskienė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2023

Anotacija

Monografijoje aprašomo tyrimo tikslas – nustatyti ir aprašyti bendrinės lietuvių kalbos skiemens ypatybes, jo struktūros dėsningumus ir skiemenavimą. Tiriamąją medžiagą sudaro daugiau nei 311 tūkst. skiemenų (109 tūkst. žodžių). Lietuvių kalbos skiemuo nagrinėjamas ir aprašomas remiantis įvairiomis teorinėmis prieigomis: dėmenų teorijos požiūriu, skiemens svorio ir skiemenų foneminės struktūros (struktūrinių ir distribucinių modelių) nustatymo principais. Remiantis garsų sonoringumo ir optimalumo teorijomis bandoma rasti skiemenų ribas ir išsiaiškinti kalbos vartotojų skiemenavimo polinkius.

Daugiau