Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bendrosios rekomendacijos reguliuojamojo drenažo inovacijai diegti

Valerijus Gasiūnas, Stefanija Misevičienė, Nijolė Bastienė, Inga Adamonytė, Vilija Aleknevičienė, Rimas Magyla

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019

Anotacija

Vykdant Europos inovacijų projektą „Drėgmės režimo dirvožemyje
reguliavimas“ (Nr. 35BV-KK-15-1-07890-PR001) pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“
veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai
vystyti“ 2017–2019 m. VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai
kartu su projekto partneriais šešiuose ūkiuose įrengė ir tyrė reguliuojamojo
drenažo taikymo galimybes ir efektyvumą.