Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Būsimųjų mokytojų asmenybės identiteto branda studijų metais

Aldona Vaičiulienė, Audrius Ivanauskas

Mokslo studija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019

Anotacija

Pagrindinis šios studijos tikslas – palyginti keturių bakalauro studijų kursų studentų būsimų mokytojų identiteto brandą ir asmenybės bruožus, nustatyti, kaip identiteto būsenos susijusios su asmenybės bruožais ir santykių su tėvais artumu, palyginti identiteto tyrimo rezultatus su ankstesnio tyrimo rezultatais.

Mokslo studija skirta visiems besidomintiems identiteto klausimais – studentams, dėstytojams,
tyrėjams, taip pat ir plačiajai visuomenei. Autoriai tikisi, kad studijoje pateikti
tyrimo rezultatai bei jų pagrindu parengtos rekomendacijos galės suteikti psichologinių
žinių apie būsimus mokytojus pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms, studijų
programų rengėjams.