Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Dvasios niekšybė: moralinės vaizduotės tyrimai

Gintautas Mažeikis

Monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2018

Anotacija
Ši knyga yra apie moralinę vaizduotę, moralines kultūras ir apie didingos ir menkos, išnaudotojiškos ir ciniškos niekšybės raišką. Tai ne didaktinė, mokomoji medžiaga, o paieška. Moralinė vaizduotė knygoje aiškinama pagal analogiją estetinei arba tikslo vaizduotei – kaip tai, kas kyla iš bandymo suvokti moralinį pasaulį remiantis begalybės, t. y. peržengimo, transgresijos, idėja. Knyga nėra traktatas apie „blogį“. Niekšybė neturi aiškių blogio charakteristikų, tad gali tarnauti sistemai ir priešintis jai, darbuotis įsivaizduojamam gėriui ar prieš jį. Tyrimas siekia atskleisti niekšybės konfigūracijas ir galimas jos sublimacijas (išaukštinimus) lyginant, viena vertus, su formaliu ideologiniu pjedestalu, o kita vertus – su menkumo figūromis ir kaip tai atsispindi įvairiuose vaizduotės kūriniuose.
Daugiau