Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Foneminė lietuvių kalbos morfemų struktūra ir jų sandūra

Asta Kazlauskienė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija 

Šis darbas nėra algoritmų kūrimas kompiuteriniam įrankiui. Tai veikiau parengiamieji darbai ir galimybių analizė. Norėta pabandyti išsiaiškinti, ar naujos fonologijos kryptys gali būti tinkamos morfemų struktūrai ir priebalsių samplaikų dėsningumams aprašyti. Tam buvo nustatyti būdingieji morfemų modeliai, aprašytos priebalsių samplaikos jų viduje ir sandūroje.