Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Gamtininko Tado Ivanausko palikimas

Sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2022

Anotacija

Šis gamtosaugos mokslo ir praktikos populiarinimo leidinys skiriamas žymaus Lietuvos gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko profesinės, akademinės, mokslinės, gamtosauginės bei pilietinės-visuomeninės veiklos šviesiam palikimui atminti, ryšium su jo 140-ju gimtadieniu ir 100 m. Lietuvos universitetinio mokslo jubiliejumi. Knygelės ypatumas – čia rašo autoriai, dalyko žinovai, kurie tiesiogiai bendravo su Tadu Ivanausku, buvo jo bendradarbiai, studentai, doktorantai arba šiuo metu yra profesoriaus įsteigtų mokslinių, gamtos puoselėjimo, tyrimo bei gamtos apsaugos institucijų darbuotojai ar vadovai. Publikacijos yra originalios ir spalvingos, kadangi Tado Ivanausko asmenybę ir veiklą kiekvienas autorius stebėjo savo pasaulio suvokimo kampu.
Šioje knygelėje rasite žinių, kurios galėtų dominti Lietuvos gamtos mokslinės pakraipos tyrinėtojus, gamtamokslio mokytojus, kai kuriuos moksleivius ir žinoma, eilinis skaitytojas čia ras peno tobulindamas savo gimtojo krašto gamtos suvokimą.

Daugiau