Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Hibridinė komunikacija politikoje

Lauras Bielinis

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Ši knyga skirta komunikacinio judesio politikos turinyje suvokimui. Tai bandymas suprasti reiškinį pačiam esant sudėtine to reiškinio dalimi ir suvokiant, kad reiškinys kinta greičiau nei imi susigaudyti jo kaitos logikoje. Šiandien kalbėjimas apie hibridiškumą asocijuojasi su hibridiniais karais ir amoraliomis jo pasireiškimo formomis. Tačiau čia kalbama tik apie politikoje esančias komunikacines būsenas, kurios įgyja hibridiškumą ir nebūtinai yra amoralios ir iššaukiančios konfliktus. Knygoje panaudoti keletas tai pačiai temai skirtų autoriaus straipsnių, jau anksčiau aprobuotų kituose leidiniuose.