Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Lietuvos istorija dailėje

Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2021

Anotacija

Šioje monografijoje siekiama įvertinti Lietuvos istorijos įvykių vaizdavimo dailės kūriniuose ypatybes, atskleidžiant kontekstines jų prasmes, šio žanro raidos tendencijas, jo dalyvavimą nacionalinio pasakojimo konstravime ir atminimo kultūros diskurse. Tyrimo objektu tampa profesionaliosios dailės (tapybos, skulptūros, grafikos, vitražo, tekstilės, metalo ir stiklo plastikos) kūriniai, šį lauką išplečiant modernaus ir šiuolaikinio meno formomis (asambliažas, instaliacija ir pan.), kuriuose vizualiai permąstomi Lietuvos istorijos politiniai įvykiai. Šiai knygai atsirasti didžiulį pagrindą padėjo gausios ikonografinės medžiagos, pasklidusios po įvairias Lietuvos, Lenkijos, Vatikano, Jungtinių Amerikos Valstijų institucijas, surinkimas.