Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Morfonotaktikos įsisavinimas: ilgalaikiai ir eksperimentiniai lietuvių vaikų kalbos tyrimai

Laura Kamandulytė-Merfeldienė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Šioje mokslo studijoje aprašomas eksperimentinis tyrimas yra Vytauto Didžiojo universitete vykdomo projekto „Kalbos neišsivystymo požymiai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje: spontaninės ir išgautosios kalbos analizė bei eksperimentiniai tyrimai“ (vadovė Laura Kamandulytė-Merfeldienė) dalis. Tyrimo tikslas – ištirti tipinės raidos vaikų ir vaikų, kuriems nustatytas kalbos neišsivystymas, gebėjimą tarti morfonotaktines ir fonotaktines priebalsių samplaikas; išnagrinėti hipotezę, kad tipinės kalbinės raidos atveju morfonotaktines samplaikas vaikai įsisavina lengviau nei fonotaktines. Studijoje aprašomo tyrimo rezultatais ateityje planuojama remtis kuriant kalbos sutrikimų diagnostikos ir įveikos priemones.