Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas lėtinėmis ligomis sergančiųjų grupėje

Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Laura Alčiauskaitė

Monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Siekiant stiprinti ir išsaugoti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, išskiriamos dvi pagrindinės poveikio kryptys: rizikos veiksnių prevencija ir kompleksinė sergančiųjų reabilitacija. Šios monografijos tyrimo objektas susijęs su antrąja poveikio kryptimi – sergančiųjų lėtinėmis ligomis reabilitacijos paslaugų teikimo gerinimu. Galima įžvelgti trejopą monografijos naudą: a) tyrimo rezultatai gali būti naudingi formuojant sveikatos priežiūros politiką; b) gauti rezultatai papildo mokslines žinias apie psichologinių intervencijų veiksmingumo skirtumus skirtingomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų grupėse; c) tyrimo rezultatų panaudojimas praktikoje – monografijoje pristatomos praktinio motyvuojančio pokalbio naudojimo gairės, atskleidžiami specifiniai konsultavimo skirtumai, atsižvelgiant į lėtinės ligos pobūdį.

Tikimės, kad monografija sudomins ne tik psichologijos mokslo srities bendruomenę, elgesio medicinos srities atstovus, bet ir specialistus praktikus, dirbančius sveikatos priežiūros sistemoje.