Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę

Ilona Tamutienė, Vytautas Kirka, Birutė Jogaitė, Vaida Auglytė

Monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Monografijos temos apima: žalojančios vaikystės patirties koncepciją, žalos kategorijas, apimančias įvykius, paliekančius didelės kančios patirtį, būtinybę pereiti nuo baudžiamosios intervencijos link veiksmingesnių vaiko ir jo šeimos apsaugos ir gerovės būdų, puoselėjančios globos koncepcijos
sampratą, jos komponentus ir mokslu grįstas intervencijas, skirtas ankstyvosios vaikystės ir paauglystės puoselėjančiai priežiūrai bei globai, Lietuvos atvejo analizę ir tyrimus (atliktus iki 2018 m. liepos 1 d. startavusios vaiko teisių apsaugos reformos bei po jos), formalų vaiko apsaugos ir gerovės problemos matymą, politinį sprendimą, vaiko teisių apsaugos reformos įvertinimą. Monografija skirta mokslininkams, praktikams, politikams, studentams, vaikų tėvams ir su vaikais dirbantiems specialistams bei visiems suaugusiesiems, esantiems šalia vaikų.