Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys

Eugenijus Danilevičius
Tarpdisciplininė mokslo monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019

Anotacija
Tarpdisciplininėje monografijoje siekta suformuoti personalistinės vilties pedagogikos metodologinius metmenis: teologinius, filosofinius ir psichologinius pagrindus, nustatyti nevilties kultūros pagrindines priežastis ir jų keliamus iššūkius personalistinei vilties pedagogikai bei moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi, ieškoti tinkamo atsako į šiuos iššūkius. Monografija gali būti naudinga naują Pedagogų rengimo reguliaminą kuriantiems švietimo politikos formuotojams, tikybos mokytojams ir universitetinių, ypač pedagoginių, studijų dalyviams, ugdymo filosofijos tyrinėtojams. Dėl tarpdisciplininio pobūdžio ši monografija vertinga ne tik edukologijos, bet ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų atstovams.

Daugiau

 Knyga prieinama Universiteto e. publikacijų talpykloje (DSpace CRIS).