Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Profesorius Albinas Kusta

Sudarytojas Algirdas Radzevičius

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Ši knyga pristato Albino Kustos, profesoriaus ir LŽŪA rektoriaus, trumpą, gausiai iliustruotą biografiją.