Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Profesorius Algirdas Juozas Motuzas BIBLIOGRAFIJA. Bibliographic index

Algirdas Juozas Motuzas

Vytauto Didžiojo universitetas, 2023

Anotacija

Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie mokslinio agronomo, dirvožemininko, habilituoto daktaro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto) profesoriaus emerito, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus akademiko emerito Algirdo Juozo Motuzo gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys.

Visą kūrybinį gyvenimą dirbęs pedagogu aukštojoje mokykloje, akademikas buvo ir yra aktyvus mokslininkas bei publicistas. 1970–2023 m. parašė vienas ir sudarė 64 knygas ir brošiūras, tarp jų – 12 monografijų ir bibliografijų, 5 vadovėliai ir žodynėliai. Pagal vyraujančią tematiką knygos ir brošiūros pasiskirstę taip: dirvožemio mokslų – 31, agrarinių mokslų istoriografijos – 19. Bibliotekose saugoma 18 mokslo darbų ataskaitų. Akademikas 1964–2022 m. paskelbė 825 straipsnius, tarp jų – 302 enciklopedinius. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis parašytose disertacijose, jų santraukose, straipsniuose nagrinėjo dirvožemio ekologijos klausimus ir agronomijos mokslų pirmtakų Lietuvoje darbus. Akademiko veiklos, darbų viešasis vertinimas (knygų ir brošiūrų recenzijos, atsiliepimai apie paskaitas, pasisakymus ir kt.) publikuotas 201 straipsnyje. Iš viso leidinyje pateikta 1108 bibliografiniai aprašai. Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint akademiko emerito A. J. Motuzo 80-metį.

Tai antrasis papildytas leidimas.

Daugiau