Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: formos, galimybės, vizijos

Jurga Bučaitė-Vilkė, Remigijus Civinskas, Aistė Lazauskienė, Vaida Leščauskaitė, Marta Lackowska, Adam Gendźwiłł, Joanna Krukowska, Arvydas Mikalauskas

Kolektyvinė monografija

Vytauto Didžiojo universitetas, 2019

Anotacija

Pagrindiniu projekto ir kartu šios knygos įkvėpimo šaltiniu tapo 2014–2017 metų laikotarpiu įgyvendintas COST tyrėjų tinklo LocRef „Local Public Sector Reforms“ (liet. Vietos lygmens viešojo sektoriaus reformos) projektas, kurio metu buvo atlikti keli tarptautiniai palyginamieji tyrimai, taip pat atlikta ir savivaldybių bendradarbiavimo apklausa tyrėjų iš Suomijos, Portugalijos, Vokietijos, Islandijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos pastangomis. Taip pat ypatinga vieta skiriama mūsų projekto partnerei ir idėjų generatorei Varšuvos universiteto Vietos politikos ir vystymo katedros tyrėjų grupei, kurios 2017–2020 m. įgyvendinamas projektas „Intermunicipal cooperation – forms, scale, motives, mechanisms, results – comparison of European countries“ (liet. Savivaldybių bendradarbiavimas – formos, mastas, motyvai, mechanizmai, rezultatai: kelių Europos šalių lyginamasis tyrimas) apie institucines tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo formas tapo svaria platforma ir įkvėpimu vykdyti analogišką tyrimą Lietuvoje. Pagrindinė tyrimo idėja – atskleisti ir įvertinti Lietuvos savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir tinklinės valdysenos potencialą, akcentuojant viešųjų paslaugų teikimo organizavimą ir viešojo intereso bei gyventojų dalyvavimo klausimą.