Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Šeimų ir nelygybių tyrimas. Pagrindiniai tyrimo duomenys

Marė Baublytė, Aušra Maslauskaitė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2021

Anotacija

Šiame internetiniame leidinyje pristatomi sociologinės apklausos „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ empiriniai rezultatai: pateikiami bendrieji pagrindinių tyrimo indikatorių pasiskirstymai pagal demografines ir socialines-ekonomines charakteristikas. Leidinio tikslas – tyrimo metu gautų duomenų sklaida, nes lentelėse pateikti rezultatai gali būti nesunkiai skaitomi ir neturint statistinės analizės įgūdžių ar negebant naudotis specialiomis duomenų analizės programomis. „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ yra sudėtinė projekto „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ (www.kartosirseimos.lt) dalis. Projektu siekiama atskleisti šeiminio gyvenimo trajektorijas ir jų ypatumus skirtingose socialinėse klasėse; socialinių, kultūrinių, materialinių išteklių perdavimą šeimoje; šeimų vaidmenį kuriant ir palaikant socialines-ekonomines nelygybes. Projekto tyrimai sutelkti į 1970–1984 metų gimimo kohortas, t. y. tuos, kurie renkant duomenis buvo sulaukę 35–49 metų.