Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Šeimų nelygybių tyrimai. Skalių vadovas

Aušra Maslauskaitė, Ernesta Platūkytė, Ieva Dryžaitė, Rasa Indriliūnaitė

Vytauto Didžiojo universitetas, 2021

Anotacija

Leidinyje pristatoma sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ (toliau – ŠNT) klausimyno skalių bendroji ir techninė informacija. ŠNT yra sudėtinė projekto „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ dalis. ŠNT klausimyną sudaro teminiai moduliai, susiję su projekto tikslais ir teoriniais metodologiniais pagrindais. Leidinyje pristatant skales siekiama pateikti informaciją apie skalių teorinius-metodologinius pagrindus, jų šaltinį, taikymo tarptautiniuose ir / ar nacionaliniuose tyrimuose praktiką, adaptavimo procedūrą. Originaliai ŠNT sukurtos skalės / indikatoriai taip pat aprašyti, siekiama pateikti jų paskirtį. Jei aktualu, pristatoma informacija apie tai, kurioms respondentų grupėms buvo skirtos skalės / indikatoriai.