Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Skaitmeninių socialinių kontaktų ir darbo–šeimos vaidmenų konflikto vertinimas Lietuvoje. Svarbiausi nacionaliniai 10-osios Europos socialinio tyrimo bangos rezultatai

Aurelija Stelmokienė, Tadas Vadvilavičius

Vytauto Didžiojo universitetas, 2022

Anotacija

Svarbiausių nacionalinių EST rezultatų serija, numeris 4.

Pagrindinis mokslo studijos tikslas – atskleisti, kaip skaitmeniniai socialiniai kontaktai ir darbo–šeimos vaidmenų konfliktas vertinami Lietuvoje, aptarti, kokios šių reiškinių tarpusavio sąsajos. Pasinaudojus 10-osios EST bangos duomenimis, šioje mokslo studijoje apžvelgiama, kaip dažnai Lietuvos gyventojai naudojasi skaitmeniniais ir akivaizdiniais socialiniais kontaktais darbe (bendraudami su kolegomis ar vadovais) ir šeimoje (bendraudami su vaikais ar tėvais), ar COVID-19 pandemija pakeitė lietuvių bendravimo įpročius. Taip pat analizuojami skirtingo tipo socialinių kontaktų darbe ir šeimoje privalumai ir trūkumai, jų raiška įvertinant tarpinius kintamuosius (tokius kaip santykių kokybė ar komunikacijai naudojamos konkrečios skaitmeninės priemonės). Galiausiai nagrinėjamas Lietuvos gyventojų patiriamas darbo–šeimos vaidmenų konfliktas ir jo sąsajos su dažniausiai naudojamais skaitmeniniais ar akivaizdiniais socialiniais kontaktais darbe ir šeimoje. Analizuojamas skaitmeninių kontaktų kaip reikšmingų tarpininkų vaidmuo aiškinant darbo–šeimos vaidmenų konflikto ryšius su santykių kokybe ir pasekmėmis gerovei. Palyginimui pateikiami ir kitų EST dalyvaujančių šalių duomenys.