Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Vosylius Sezemanas. Estetika, kultūros filosofija, filosofijos istorija

sud. Dalius Jonkus

Vytauto Didžiojo universitetas, 2020

Anotacija

Ši knyga, tai šaltinių publikacija: rankraščių nuorašus, vertimus, įvadą ir komentarus parengė Dalius Jonkus. Knygoje pateikiami tekstai yra iš Sezemano rankraščių fondo, kuris yra Vilniaus universitete. Jie sugrupuoti į tris dalis. Pirmojoje dalyje, kuri yra didžiausia, pristatomi estetikai skirti tekstai ir paskaitų užrašai, antrojoje dalyje pateikiami kultūros filosofijos tekstai, trečiojoje – filosofijos istorijos raštai.